gwara / Potrawy Cieszyńskie / Ser klagany 
 
Syr klagany sie robi s owczego mlyka. Mo ciynkóm biołóm skórke, a jak dłukszy poleży to sie robi krymowo, lebo aji żółto. Kształty mo rostomajte - zoleży to od formy. Terazy owczorze robióm go tak, że je podobny do chleba. Kónsek syra klaganego je długi na dwacet cyntymetrów, a szyroki na patnost cyntymetrów. W postrzodku je bioły a jak dłukszy poleży to sie robi krymowy. Zaros jak sie go srobi to je miynkki, ale potym jak poleży to stwierdnie. Syr klagany mo szmak śmietónki, a jak dłukszy poleży to zaczyno wóniać a szmakować jak kwasek. Hań downij się go robiło yny s mlyka owczego, ale dzisio sie go robi aji s krowigo. Syr klagany się robiło hań downij gor we Ślónskich Beskidach – u nas w goraliji. W rostomajtych dokumyntach pisze, że zaczło sie go robić wtynczas kiej oscypki, lebo bunc.W Istebnej, w Jaworzince a w Kóniokowie Gorole tak jak na Podhalu zakłodali w goraliji na gróniach sałasze, do kierych sganiali owce s rostomajtych dziedzin. Ty owce sie pasły, baczowie jich dojili, a s jejich mlyka robili syry. Hań downij na Cieszyńskij Ziymi a aji kole Żywca jak gdosik mioł kupa syra, to dostoł za niego wszecko co chcioł. Wymiyniali sie za to, co potrzebowali do chałupy – mietły, rogolki, lebo sztwiertki na masło. Kiejsi mlyko owcze, lebo krowi sie klagało rynckóm. W goraliji hań downij wiesiela to były wielki świynta. W Istebnej, Jaworzince a w Kóniokowie jak było wiesieli, to uż od rana eszcze przed ślubym wiesielnicy szli na gościne, na kierej jodało sie klagany syr s chlebym, a moczanine s masłym. Dzisio sie eszcze robi syr klagany w gminie Istebna.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www