gwara / Aktualności / Archiwum 2008 cz1 
Gminy Hażlach a Zybrzydowice sóm prociw fedrowaniu wónglo w Kaczyc 20-08-2008
Nie godzymy sie na fedrowani w Kaczyc na zawrzitej szachcie Morcinek – prawióm pospołu fojtowie Hażlacha a Zybrzydowic. Sóm prociw tymu, coby fedrować pod polskóm granicóm. Wczora we wtorek (19.08.2008) w Pradze rzóndy Polski, a Czech podpisały umowe o prowadzyniu robót geologicznych przi granicy polsko – czeskij. To otwiyro ceste Czechóm, coby fedrować wóngli koksowe po polskij strónie. Czesi chcóm fedrować wóngli s pokładów zawrzitej szachty Morcinek w Kaczycach. Fojt Hażlacha – Karol Folwarczny dozwiedzioł sie o tym, że Czesi chcóm fedrować s radija 90. Radni Hażlacha, a ludzie, kierzi miyszkajóm w gminie sóm prociw tymu fedrowaniu. Karol Sitek – zastympca fojta w Zybrzydowic prawi, że żodyn s ministerstwa nie powiedzioł fojtóm Zybrzydowic a Hażlacha o tej umowie. Żodyn ani nie wiedzioł, że wczora Polska, a Czechy jóm podpisały. Jak zawrzili Morcinka to sie aji smiyniuł plan zagospodrowanio gminy Zybrzidowice.


Ludzie budowali chałupy bes zabespieczyń prociw szkodóm, kiere może srobić szachta – prawi Karol Sitek. Kiej szachta Morcinek eszcze fedrowała, to gmina Zybrzidowice miała wiyncyj piniyndzy, a terazy bydóm fedrować, a szachty nie bydzie. Czesi zyskajóm a Polocy stracóm. Ludzie nie chcóm, coby Czesi fedrowali pod jejich chałupami, bo nigdy człowiek nie wiy, kiej sie może co zawalić. A jak sie Zacznym chałupy bulać, to gdo za to zapłaci? Sóm aji takowi ludzie, kierzi chcóm, coby Czesi fedrowali – to sóm gor hawiyrze. Jednako czas pokoże, esi Czesi bydóm fedrować wóngli po polskij strónie. Hawiyrski prawo je takowe, że gminy mogóm zablokować fedrowani, ale za pore roków to prawo sie może smiynić.

Zaczón sie "Tydziyń Kultury Beskidzkij" 02-08-2008

Zaczyno sie wielki świynto folkloru – dzisio w sobote ruszo sztyrycaty piónty „Tydziyń Kultury Beskidzkij”. Do Beskidów zajś przijedzie kupa zespołów a kapel a nejwiyncyj s Polski, ale aji s całego Świata. Ponikiere bydóm egzotyczne – s Brazylije, Porto Riko, lebo s Portugalije, bydzie kolorowo a gwarno – prawi Aleksandra Kónkol s wydziału promocyji miasta we Wiśle.
Nejważniejsze kóncerty bydóm w soboty po połedniu w amfityjatyrze, ale aji na rynku bydóm grać a śpiywać do połednia. Dzisio o sztwortej po połedniu sie zaczyno „Tydziyń” – choć trwo tak na prowde dziesiynć dni. Na odewrziciu imprezy bydzie prezydynt Lech Kaczyński a prezydent Estónije Hendrik Ilves. Organizatorzi prawióm, że bydzie kupa atrakcyji, a że jodyn nie wyjedzie s Wisły głodny. Niżyj mocie program „Tydnia”:

01 SIERPNIA - PIĄTEK
Koncert Jubileuszowy 45. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz wręczenie Nagrody Miasta Wisła o godzinie 17:00
02 SIERPNIA - SOBOTA
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- DOLINA NOWEGO SŁOŃCA ze Złotnika
- ORIZABA-IRBAO z Orizaba, Veracruz - MEKSYK
- SKALNI z Krakowa
- VESELIN MASLESA z Banja Luki - BOSNIA I HERCEGOWINA
- SENIOR
Amfiteatr - godz. 17;00
- Grupa Śpiewiacza - CZERNIANIE
- MAŁY HAŚNIK z Żabnicy
- SKALNI z Krakowa
- DOLINA NOWEGO SŁOŃCA ze Złotnika
- VESELIN MASLESA z Banja Luki - BOŚNIA I HERCEGOWINA
- JUHAS z Ujsół
- ORIZABA-IRBAO z Orizaba, Veracruz - MEKSYK

03 SIERPNIA - NIEDZIELA
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- RANCHO DE GAUDERIOS z Farroupilha - BRAZYLIA
- ŁOPUŚNIANIE z Łopusznej
- DISA ATIC ze Skupljeny -SERBIA
Amfiteatr - godz. 17;00
- Grupa Śpiewacza - TKOCZE
- RÓWNICA z Ustronia
- ŁOPUŚNIANIE z Łopusznej
- ZIEMIA RAJCZAŃSKA z Rajczy
- KOTARZANIE z Brennej
- DISA ATIC ze Skuplljeny - SERBIA
- RANCHO DE GAUDERIOS z Farrooupilha - BRAZYLIA

04 SIERPNIA - PONIEDZIAŁEK
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- REGLE z Poronina
- PODEGRODZIE z Podegrodzia
- MAŁY ŚLĄSK z Wodzisławia Śląskiego
- MINOS z Mosorrofy - WŁOCHY
- JASIENICZANKA
Amfiteatr - godz. 18;00
- Grupa Śpiewacza - WAŃCY
- REGLE z Poronina
- MAŁY ŚLĄSK z Wodzisławia Śląskiego
- MINOS z Mosorrofy - WŁOCHY
- PODEGRODZIE z Podegrodzia
- AS LAVRADEIRAS DE ARCOZELO z Vila Nova de Gaia - PORTUGALIA

05 SIERPNIA - WTOREK
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- KALAMANDIR z Ahmedabadu - INDIE
- GUARIONEX z Morovis - PUERTO RICO
- SAVA z Kranji - SŁOWENIA
- SVETLINA z Sofii - BUŁGARIA
Amfiteatr - godz. 18;00
- Grupa Śpiewacza UŚCIEŃKOWIANIE
- SPOD KIKULI z Lalik
- DOLANIE z Gilowic
- SVETLINA z Sofii - BUŁGARIA
- ŻYWCZANIE z Żywca
- KALAMANDER z Ahmedabadu -INDIE

06 SIERPNIA - ŚRODA
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- GRANDINELLE z Panevezys - LITWA
- ORIZABA-IRBAO z Orizaba, Veracruz - MEKSYK
- KRUPIANKA z Kadzidła
- LA COMPAGNIE DE DANCE POM"KANEL z Basse Pointe - MARTYNIKA
Amfiteatr - godz. 18;00
- KURPIANKA z Kadzidła
- NAWOJOWIACY z Nawojowej
- LIPOWIANIE z Lipowej
- GRANDINELE z Panevezys - LITWA
- LA COMPAGNIE DE DANCE POM"KANEL z Basse Pointe - MARTYNIKA

07 SIERPNIA - CZWARTEK
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- NAWOJOWIACY z Nawojowej
- RANCHO DE GAUDERIOS z Farroupilha - BRAZYLIA
- MIETNIOWIACY z Wieliczki
- CZANTORIA z Lesznej Górnej
Amfiteatr - godz. 18;00
- ROMANKA z Sopotni Małej
- MIETNIOWCY z Wieliczki
- TURIEC z Martina - SŁOWACJA
- MAZURY z Londynu
- ŻUNA z Bedekovcina - CHORWACJA

08 SIERPNIA - PIĄTEK
KONCERT PT. "TAM GDZIE BIJĄ WYSZEHRADZKIE ŹRÓDŁA"
Plac Hoffa - Mała Scena - godz.11;00
- MAZURY z Londynu
- LEGNICA z Legnicy
- AS LAVRADEIRAS DE ARCOZELO z Vila Nova de Gaia - PORTUGALIA
- Szczakowianki
Amfiteatr - godz. 18;00
- WISŁA z Wisły
- DETVA z Detvy - SŁOWACJA
- LEGNICA z Legnicy
- VALAŚSKY VOJVODA z Frydka-Mistka -CZECHY
- YPOLY z Mihalygerge - WĘGRY

09 SIERPNIA - SOBOTA
Plac Hoffa - Mała Scena - godz. 11;00
- VALAŚSKY VOJVODA z Frydka-Mistka -CZECHY
- DETVA z Detvy - SŁOWACJA
- YPOLY z Mihalalygerge - WĘGRY
- GIBCZOKI
- BLICHOWIACY z Blich
Amfiteatr - godz. 17;00
- Grupa Śpiewacza STEJIZBIANKI
-MALI MAGURZANIE z Łodygowic
- KOCAELI ARMELIT z Kocaeli - TURCJA
- SAVA z Kranji - SŁOWENIA
- DOLINA SOŁY z Oświęcimia
- ISTEBNA z Istebnej
- BLICHOWIACY z Łowicza

10 SIERPNIA - NIEDZIELA
- Plac Hoffa - Mała Scena -godz. 11;00
- ZIEMIA MYŚLENICKA z Myślenic
- VESELIN MASLESA z Banja Luki - BOŚNIA I HERCEGOWINA
- LECHKHUMI z Tbilisi - GRUZJA
- BIERIEGINIA z Kijowa - UKRAINA
Amfiteatr - godz. 17;00
- Grupa Śpiewacza - GRÓNIE
- MALI TKOCZE z Wisły
- BOJSZOWIANIE z Bojszów
- ZIEMIA MYŚLENICKA z Myślenic
- LECHKHUMI z Tbilisi - GRUZJA
- RYBARZOWICE z Rybarzowic
- KONIAKÓW z Koniakowa
- BIERIEGINIA z Kijowa - UKRAINA

Cieszyn sie rychtuje do jubileuszu 23-07-2008
Podle legyndy Cieszyn uż bydzie mioł tysiónc dwiesta roków. Tóż miasto sie rychtuje do jubileuszu. Mynnica mo wybić grejcar - dukat, na kierym bydzie rotunda. Tymi pinióndzami bydzie szło jakisi czas płacić. Urzónd Miejski napisze eszcze do poczty, coby srobiła sztympel, na kierym bydzie też cosi o Cieszynie. "Narychtowali my dwa pisma, kiere my posłali do Funduszy Unii Europejskij. Za ty grejcary bydymy chcieli prómować miasto, bo przeca bydzie miało za chwile tysiónc dwiesta roków. Pod kóniec października bydymy wiedzieć, czy dostanymy pinióndze a wiela ich bydzie. Chcymy aji powołać rade obchodów rocznicy, w kierej bydóm ludzie, kierych wszyjscy znajóm a kierzi majóm hyre" – prawi Bogdan Ficek, burmistrz miasta.


Do tej rady miasto napytało posłów Jana Olbrychta, a Tadeusza Kopcia, farorzy Satławe a Sikore, profesorke Haline Rusek, staroste Czesława Gluze, prezesa Maciyrzy Ziymi Cieszyńskij Mariusza Makowskigo, dyrechtora Muzeum Ślónska Cieszyńskigo Mariana Dymbinioka, a eszcze prezesa Kóngresu Poloków w Republice Czeskij Jozefa Szymeczka. Burmistrz Bogdan Ficek napisoł eszcze do prymiera Donalda Tuska, coby całóm impreze wzioń pod patrónat.
 

Strumiyń pod kóntrolóm 19-07-2008
We Strumiyniu zamóntujóm kamery, kiere sie bydóm fórt dziwać na cesty. Łóńskigo roku w mieście bywało tak, że złodzieje wlazowali do chałup a kradli, kierysi sie pobiuł, lebo pobili drugich, a eszcze cosi inkszego chachary porobiły. Tóż burmistrz miasta – Anna Grygierek zarzóndziła, że sztyry kamery sie bydóm fórt dziwać po całym mieście, co sie robi na cestach, ale gor w parku, na rynku, a na cestach, kiere idóm do miasta. Kamery bydóm zamóntowane do kóńca lipca. Obraz s tych kamer pujdzie do becyrku, a do policajtów, kierzi się bydóm dziwać, co sie robi we Strumiyniu.Kómyndant policajtów prawi, że chachary we Strumiyniu bydóm miyni szkódzić, bo sie bydóm boć. Jak kiery widzi kamere to uż nie ciepnie kamiyniym na szybe, ani żodnego nie posturko, bo wiy żeby za to poszoł siedzieć do harestu. Jak uż dyżurny policajt uwidzi chachara to bydzie móg hónym posłać inkszych policajtów, coby tam ś nim srobili porzóndek. Jak hacharzi bydóm w poru miejscach, to przijadóm policajci aji s inkszych dziedzin – prawi Rafał Machaczka – kómyndant policajtów we Strumiyniu.

Sucho w lasach 12-07-2008
Uż pore razy nad Cieszyńskim były burze a fest padało. Jednako w lasach je fórt sucho i ni ma nic lepszy. Jak padoł deszcz to ziymia a liści yny kapke nawilgły a ledzy kany ta ziymia je jak popiół – prawi León Mijal – gojny s nadleśnictwa w Ustróniu. Deszcz jak popadze to potym, jak je hyc woda wartko ze ziymie uciecze do luftu i zajś je źle. Styknie iskra a las może zgoreć. Ale snoci to, że ni ma wody w lasach to ni ma wina hycu i tego, że ni ma deszcza, latoś było przeogrómnie mało śniega, kiery mo w sobie wode a óna w zimie wsiónko do ziymi.

Gojni fórt prawióm, coby nie polić ognia blisko lasa, a nie to Boże w lesie. Jak sie robi grila to też trzeja dować pozór. Jak uż kiery je w gorach, a chce se upiyc kónsek wórsztu, to musi go piyc tam kaj je do tego narychtowane miejsce.

„Zaczyno sie Tydziyń Ewangelizacyjny w Dziyngielowie” 05-07-2008
Dzisio sie zaczyno Tydziyń Ewangelizacyjny w Dziyngielowie. Uż o trzeci po połedniu bydzie piyrszy wykład farorza Michała Walukiewicza „Tylko Jezus”. O pióntej bydzie spotkani ewangelizacyjne, a wyrzóndzoł bydzie farorz Jerzy Samiec o tym, że jutro bydzie dobrze, a wieczór pod wielkim namiotym poleci film „Luter”. Tydziyń Ewangelizacyjny w Dziyngielowie trwo dziewiynć dni, a wszyjscy mogóm na niego prziść.


Gdo chce wiedzieć wiyncyj o Pón Bóczku i o tym co zadziwio to sie tukej może cosi dowiedzieć. „O tym co zadziwio” to bydzie latoś hasło Tydnia Ewangelizacyjnego. Bydóm na nim dziecka, starzi, młodzi – przidzie zajś isto kupa ludzi. Każdy dziyń od pióntego do trzinostego lipca na strónie internetowej imprezy www.te.cme.org.pl/dziegielow bydziecie mógli se poczytać cosi nowego o „Tydniu” – bydóm tam teksty, nagrania, zdjyncia a rostomajte informacyje. Niżyj mocie program do poczytanio:


sobota, 5 lipca 
15.00 wykład / zajęcia dla dzieci i nastolatków
17.00 spotkanie ewangelizacyjne / zajęcia dla dzieci
19.00* kolacja
20.00 projekcja filmu "Luter"

niedziela, 6 lipca
8.30* śniadanie
10.00 nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
12.00* obiad
12.00 happening
15.00 wykład / zajęcia dla dzieci i nastolatków
17.00 spotkanie ewangelizacyjne / zajęcia dla dzieci
19.00* kolacja
20.30 koncert

poniedziałek – sobota, 7-12 lipca
8.30* śniadanie
9.30 rozpoczęcie dnia
10.00 wykład / zajęcia dla dzieci i nastolatków
11.30 seminaria
13.00* obiad
15.00 program popołudniowy
17.00 spotkanie ewangelizacyjne / zajęcia dla dzieci
19.00* kolacja
20.30 koncert

niedziela, 13 lipca
8.30 śniadanie
10.00 nabożeństwo z Wieczerzą Pańską
12.30* obiad
15.00 TE i co dalej
17.00 spotkanie ewangelizacyjne / zajęcia dla dzieci

Krónika policyjno 28-06-2008
Przedwczorym w Cieszynie o dziewióntej wieczór policajci s oddziału prewyncyji zastawili synka, kierymu było dwacet piynć roków, u kierego nalyźli narkotyki. Synek był s Orzesza , a mioł w kapsie niecałe dwa gramy marihuany. Synek, za to że mioł ty narkotyki może ijść do harestu na trzi roki.Wczora we Wielkich Kóńczyc, o dziesióntej wieczór był wypadek – auto posturkało chłopa, kiery jechoł na motorce. Potym tego chłopa odwióźli do szpitola. Tyn wypadek był na ulicy Katowickij. Chłopu, kiery jechoł autym – wolkswagynym golfym było sztyrycet sztyry roki. Snoci, że nawracoł i wewalił do motorki. Chłopu, kiery jechoł na motorce je pindziesiónt dziewiynć roków. Mo złómanóm noge i je potrzaskany.


Zaczyno sie Świynto Trzech Braci 20-06-2008
Trzi dni Cieszyniocy, kierzi miyszkajóm nad Olzóm i na inkszych dziedzinach bydóm balandrować na osimnostym Świyncie Trzech Braci. Przes ty trzi dni każdy nóndzie cosi dlo siebie. W pióntek o pióntej po połedniu zacznie sie świynto. Na Moście Przijaźni zyndóm sie władze i Cieszyniocy aji s Czeskigo Cieszyna przi roladzie. Uwidzymy esi bydzie delszo jak łóńskigo roku. Potym bydóm strzylać s armatów, kiere narychtowało Bractwo Kurkowe. Wieczór bydóm robić błozna chłopcy natomiast kabaretu „Noł Nejm”, a na kóniec dnia zaśpiywo gwiozda wieczoru – Leszcze.


W sobote bydzie kóncert finałowy Cieszyńskij Ligi Talyntów, a bydóm aji programy, a kiczkerle dlo dziecek. Bydzie robił błozna Kabaret Andrzeja Grabowskigo, wieczór zaśpiywo Mónika Brodka. Wieczór zagro zespół rege – Natanael. W niedziele, na ostatni dziyń zagro orkiestra dynto – Cieszynianka, potym zatańcuje a zaśpiywo Zespół Pieśni i Tańca Ziymi Cieszyńskij. Znóme pieśniczki s całego świata zaśpiywo zespół Takt, a potym zagrajóm Cygóny – Dziani. Świynto Trzech Braci to nie sóm yny koncerty, ale aji kupa inkszych imprez, na kiere zaproszóm w imiyniu organizatorów!
Niży je program, kiery se możecie poczytać:


20 .06, piątek, Rynek w Cieszynie, 15.00 – 23.00
„Z PIOSENKĄ WESELEJ” - laureaci konkursu piosenki przedszkolnej
Cieszyńskie Studio Muzyki Rozrywkowej Władysława Wilczaka prezentuje...
16.45 – zbiórka pod Ratuszem w Cieszynie
16.50 – wyjście spod Ratusza w kierunku Mostu Przyjaźni
17.00 – spotkanie władz i mieszkańców Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na Moście Przyjaźni
przy tradycyjnej roladzie przygotowanej przez cukierników z Hotelu Orbis „Halny”, salwy armatnie Bractwa Kurkowego
17.30 Rynek w Czeskim Cieszynie Cieszynie: Uroczysta inauguracja Święta Trzech Braci
ZBIGNIEW FORYŚ BAND – rockowe przeboje lat 60. i 70.
KABARET „NOŁ NEJM”
Gwiazda wieczoru: LESZCZE

21. 06, sobota, Rynek w Cieszynie, 11.00 – 24.00
Cieszyńska Liga Talentów – koncert finałowy
KLEZMER – prezentacja zespołu tańca żydowskiego działającego przy COK Dom Narodowy
BAW SIĘ RAZEM Z NAMI – program dla najmłodszych
BLISSTEN (CZ) – rock z Zaolzia
KABARET ANDRZEJA GRABOWSKIEGO
Gwiazda wieczoru: MONIKA BRODKA
NATANAEL – pozytywne wibracje reggae
pokaz ogni sztucznych nad Olzą
22. 06, niedziela, Rynek w Cieszynie, 14.30 – 21.00
ORKIESTRA DĘTA „CIESZYNIANKA”
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMI CIESZYŃSKIEJ”
FAKT (CZ) – światowe hity muzyczne
DZIANI – cygańskie rytmy

Rynek: kiermasz handlowy; Stary Targ: plac zabaw dla dzieci
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
21.06
10.00 Biblioteka Miejska - Kiermasz używanej książki
12.00 – 18.00 - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości II Targi Klubu Przedsiębiorcy
16.00 Biblioteka Miejska - „Śląsk Cieszyński – nasza ziemia” - wręczenie nagród laureatom konkursów: fotograficznego „Cieszyńskie krajobrazy” i wiedzy o Śląsku Cieszyńskim „O ziemi zrodzonej z uśmiechu Boga”.
16.00, Park Pokoju
CIESZYŃSKI PRZEKŁADANIEC, czyli co z tą tradycją – w programie konkursy z nagrodami, śpiew, taniec, prezentacje folklorystyczne

22.06
10.00, Rynek (start)
XI CIESZYŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY – meta w Kończycach Małych (org. Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondraszek)

Wystawy
20 – 22.06

Galeria Domu Narodowego, g. 13.00 - 18.00 – Bronisław Kohut - grafiki i akwarele
Muzeum Śląska Cieszyńskiego - „Podróże bliskie i dalekie” (czynna w godz. otwarcia muzeum)
Biblioteka Miejska - „Zaczytany Śląsk” - wystawa fotografii A. Goli, A. Ławrywiańca, T. Jodłowskiego
(czynna w godz. otwarcia biblioteki)

XVIII ŚWIĘTO TRZECH BRACI
w Czeskim Cieszynie
20 – 21 – 22 czerwca 2008

20 .06, piątek, Rynek , w godz. 15.00 – 23.00
SLEZANEK – dziecięcy zespół folklorystyczny
TĚŠÍŇANKA – polsko – czeska kapela instrumentów dętych
MAŻORETKI z Czeskiego Cieszyna
WYSTĘP SZERMIERZY
17.00 - Spotkanie mieszkańców i władz Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na Moście Przyjaźni
17.30 Rynek w Czeskim Cieszynie Cieszynie: Uroczysta inauguracja Święta Trzech Braci
DOBRÁ POLOHA (Ostrava) – zwycięzcy konkursu „Moravský vrabec”
IVAN MLÁDEK
NAD"A URBÁNKOVÁ Z ZESPOŁEM
OGNIOWE SHOW

21. 06, w godz. 10.00 – 24.00
SZERMIERZE DZIECIOM
ŠUBA DUBA BAND (Frýdek – Místek)
MAŻORETKI z Czeskiego Cieszyna
JAROSLAV UHLÍŘ
GIPSY WERK
ZBYNEK DRDA
IVA FRUHLINGOVÁ
DESMOD – zespół ze Słowacji (Zlatý Slavík 2007)
PETER NAGY z zespołem
Pokaz ogni sztucznych nad Olzą

22. 06, niedziela, w godz. 10.00 – 19.00
ROZMARÝNKA – kapela instrumentów dętych Chrześcijańskie popołudnie dla dzieci
„TRZECIA GODZINA DNIA” - koncert polskiego zespołu

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
20 – 22. 06
Rynek - „Historyczne miasteczko” – tradycyjny jarmark sztuki ludowej i rzemiosła
20 – 22.06
Galeria Půda KaSS „Střelnice” - Grafiki Rudolfa Sikory wernisaż 20.06, godz. 18.00
22.06, 09.00
Kościół Ewangelicki „Na Rozvoji” - spotkanie ekumeniczne

Autobusy nie pojadóm do Czech 15-06-2008
Nie bydzie linii kómunikacyji miejskij, po kierej by jejździły autobusy do Czech i spadki. Urzónd Miejski w Cieszynie prawi, że to ni ma taki proste i trzeja na to wiyncyj czasu. Trasa autobusów je uż jednako wyznaczóno – od Mostu Wolności przes ulice Trzecigo Moja, Wyższóm Brame, Rynek a przes ulice Głymbokóm ku Granicy. Tyndy by jejździło trzicet autobusów, a byłyby óny atrakcyjóm dlo letnikorzi. Nó, ale zajś prawo polski je taki, że Zakład Gospodarki Kómunalnej nie śmi taki autobusy puszczać za granice. ZGK ni może dostać licyncyji na taki autobusy, bo to ni ma przedsiymbiorstwo. Tóż nasze autobusy ni mogóm jejździć po Czechach – prawi Włodzimierz Cybulski – zastympca burmistrza Cieszyna.Ciynżko je aji dostać zgode od właścicieli cest na postawiyni przistanków. A ci co jejźdżóm autobusami nie chcóm jejździć za Olze. Kiejsi jednako autobusy jejździły za Olze eszcze przed wojnóm. Ostatni przestały kursować w tysiónc dziewiyncet dwacatym piyrszym roku. Wtynczas zlikwidowali kómunikacyj tramwajowóm kiero była długo na dwa kilometry od ulicy Biylskij, przes Rynek a dalij przes ulice Głymbokóm a przes most na Olzie bo banhofu.
 


Nie bydzie fotoradarów 06-06-2008
Od marca tego roku skoczowsko Straż Miejsko pojczuje se fotoradar, coby kapke pogónić tych waryjotów co jeżdżóm wartko po skoczowskich cestach. Ale za jedno pojczani takigo fotoradaru strażnicy muszóm zapłacić kupe piniyndzy – dwa tysiónce osimset złotych. W Cieszynie Straż Miejsko takiego fotoradaru ni mo, a kómyndant Kazimierz Płusa prawi, że go ani mieć nie bydóm, bo strażnicy majóm kupe inkszych spraw i muszóm robić co inkszego. Prawo polski je taki, że biyda je ścióngnónć pokuty od tych, co ich dostowajóm. Je też tak że dycki pokute i punkty dostanie tyn co jedzie autym – czy to je jego auto czy ni.Czasym nie idzie bardzo ani dónść do tego, gdo jedzie autym, a trwo do dojść długo, a i tak nie idzie do tego dónść. W Cieszynie, kiery je przi granicy pokuty dostowajóm Czesi, lebo eszcze inksi ze Świata. Od nich nie idzie bardzo wycióngnónć grejcarów, aji wtynczas jak dostanóm pokute. Takimi pokutami by sie mieli zajónć policajci. Od lipca 2007 podle nowych przepisów o ruchu na cestach strażocy miejscy mogóm korać pokutami podle tego jako im wyndzie na fotoradarze.
 


Bes gorzołki a piwa też idzie...Festyn „Żyjym Sdrowo” 01- 06-2008
Kupa atrakcyji czakało w sobote trzicatego piyrszego moja na miyszkańców Gminy Zebrzidowice. W zebrzidowskim amfityjatrze był festyn kiery sie mianowoł „Żyj zdrowo”. Na tej mprezie nie było ani kapki gorzołki ani piwa – to była tako promocyja zdrowego życio. Były tam kónkursy a rostomajte zabawy, były aji zawody rybiorzi w chytaniu ryb na wyndke, a potym mecz miyndzy „Farorzami” a Fojtym s kamratami”. Fojt s kamratami wygroł trzi – dwa s farorzami. W imprezie zagroł aji Jozef Broda a msza, kieróm odprawiuł farorz s Kamesznicy (diecezyja biylsko-żywiecko) Prałat Władysław Zązel.


Farorz Zązel wymyśluł taki spotkania, kiere się mianujóm „Wiesiela Wiesiel”. To je farorz kiery je Duszpastyrzym Trzyźbojści i kapelanym Klubów Abstynyncyji diecezyji Biylsko – Żywieckij, je aji człónkiym Zespołu ds. Trzyźbości Kónfyryncyji Episkopatu Polski, a od wiyncyj jako sztwierć wieku je kapelanym Zwiónzku Podhalan. W 1986 roku Zązel wydoł ustawe farorza, podle kierej „Wiesiela, śluby a pogrzeby majóm być bes gorzołki, a bes piwa”. Kiery się zadeklaruje, że na jego wiesielu nie bydzie gorzołki ani piwa, wpłaco kaucyje. Jak fakt dodzierży słowa to farorz mu wraco dwa razy wiynkszóm kaucyje, jak słowa nie dodzierży to grejcary idóm na stawiani kojścioła. Ale jak uż gorzołka na wiesielu fakt musi być, to farorz grejcarów za ślub nie biere. Na tym festynie był wystymp kapeli gorolskij, a eszcze kupa inkszych atrakcyji. Impreze srobiła Gminno Kómisyja Roswiónzywanio Problymów Alkoholowych przi Urzyndzie Gminy w Zybrzidowic, Fara Wniebowziyncio Nejświyntszej Maryji Panny w Zybrzidowic, Gminny Ośrodek Kultury w Zybrzidowic, a Koło Wyndkarski Rybiorzi w Zybrzidowic. Wszyjscy se wszymli, że bes gorzołki a bes piwa idzie żyć a balandrować!

Krónika Policyjno 11-05-2008
Jakisi słodziyj ukrod tysiónc trzista siedymdziesiónt osiym sadzónek buka zwyczajnego w Zorzyczu. Ty sadzonki stoły do kupy jakich tysiónc dwiesta złotych. W Górkach Wielkich gdosi sie wloz do chałupy przi ulicy Pod Zebrzidkóm. Słodziyj przeción kraty we dwiyrzach i wyniós s tej chałupy telewizor, kosiarke i inksze rzeczy. Wszecko to stoło jakich dwa tysiónce szejset złotych. Słodziyj zniszczuł aji ozdobne strómki, kiere stoły jakich sztyry tysiónce sztyrysta złotych. W Ochabach Małych, przi ulicy Głównej złodzieje ukradli ocynkowane rury i znaki przi głównej krajowej ceście. Narobili szkód za jakich trzi a pół tysiónca złotych.


W Chybiu o pół drugij po połedniu na ulicy Biylskiyj policajci zastawili auto ciynżarowe Man, kiere wiózło haźlowine. Autym jechoł chłop, kierymu było sztyrycet siedym roków. Mioł trzi promile alkoholu w wydychanym lufcie. Chłopa uwidzioł inkszy chłop, kiery sie stawiuł do restauracyji we Strumiyniu. Prawiuł potym policajtóm, że widzioł tego chłopa jak jod obiod i ani nie poradziuł se trefić do gymby – taki był ożrały…

WIELKO LABA 01-05-2008
Laba, wielko laba – wolny czwortek, pióntek – a ponikierzi majóm aji wolny cały tydziyń. Co przes tyn wolny czas robić? Poniży je pore pomysłów. W Ustróniu piyrszego moja (dzisio) zacznie sie sezón na rynku. Bydzie "Jarmark Ustróński", o jedynostej bydzie muzyka mechaniczno, o drugij bydzie grać "Orkiestra Dynto Jana Gruchela" s Cieszyna, o trzecij bydzie biesiada s zespołym "Trojok", a o szustej wieczór bydóm robić błozna "Łowcy.B". Letnikorze bydóm mógli pooglóndać nowy rynek w Ustróniu s fontannóm i ze scynóm. Jutro – drugigo moja od dziesióntej rano – Piyrszy Festiwal Sztuki Ulicznej. Bydzie aji turniej w tańcowaniu break dance i jam graffiti. W Sobote trzecigo moja w amfiteatrze bydzie śpiywała i tańcowała "Estrada Regiónalno Równica" a"Zespół Pieśni i Tańca Ślónsk". Jak byjście jechali do Ustrónio, to zajedźcie se na Równice, bo tam je Extreme Park, a trzecigo i sztwortego moja tam bydzie kupa ciekawych rzeczy – trzecigo moja – kónkursy, niespodzianki, bal sobowtórów, dobre jodło s grilla, wstymp za darmo. Sztwortego moja – od ósmej wieczór bydzie dyskoteka w Karczmie Biesiadnej – bydzie sie tam balandrować do biołego rana.We Wiśle też bydzie co robić – Paintball, rostomajte gry dlo dziecek, a na dziyń dziecka bydzie kino 4D, kany bydóm leciały rostomajte filmy. Piyrszego moja bydzie eszcze impreza „Sómsiod sie do lubić – kiery piyrszy, kiery lepszy” – Istebniocy bydóm kónkurować s Wiślokami. Po połedniu w amfiteatrze bydzie robiuł błozna "Kabaret Grzegorza Stasiaka". Drugigo moja w cyntrum Wisły bydóm mieli festyn fojermóni, a trzecigo moja je dziyń turystyki a sportu – bydzie rodzinny rajd na kołach, a o trzecij po połedniu w balón bydóm kopać marziny s Zimbabwe, a chłapcy s kluby Ustrónianka. W Brynnej od dzisia bydzie kupa imprez w amfiteatrze – bydóm kónkuryncje sportowe w parku linowym, kóncert orkiestry dyntej, bydzie grać kapela górolsko i bydzie konkurs karaoke. Jutro (w pióntek) bydóm grać „Baciarka” a „Grupa Furmana”. W sobote bydóm sztworte mistrzostwa policajtów w jeżdżyniu na kołach po gorach, grupa „Duo Fix” – rostomajte zabawy dlo dziecek, pokaz Judo, bydzie grać kapela górolsko i bydzie festyn. Sztwortego moja bydzie impreza „Kwitnónco Brynna”, giełda kwiotków, bydzie grać, śpiywać a tańcować grupa „Kotarzanie”, potym zespół „Fama”, a na kóniec grupa „Karo” – cosikej dlo prawdziwych Ślónzoków. W Zebrzidowicach od dzisio je „Złoty Kłos”, a inkszych kupa imprez bydzie aji w inkszych dziedzinach a miastach.

Krónika policyjno 21-04-2008
W niedziele we Strumiyniu policajci zastawili ożrałego chłopa, kiery jechoł autym. Chłopu było pindziesiónt jedyn roków, a w wydychanym lufcie mioł 0,6 promila. W Górkach Wielkich na ulicy Zofiji Kossak policajci zastawili ożrałego chłopa, kiery jechoł Wolkswagynym Passatym. Jak mu policajci kozali fukać, to mu wykozało 0,74 promila w lufcie. Chłopu było sztyrycet dwa roki. W Ustróniu na ulicy Wiśniowej chłop jechoł na kole, a jak go zastawili policajci i kozali mu fukać to mu wykozało dwa promile. Chłopu było sztyrycet dziewiynć roków.


W niedziele w Pruchnej chłop ze Zabrzo, kierymu było sztyrycet trzi roki jechoł Szkodóm Fabióm i zajechoł ceste Czechowi. Było to na krziżówce jak sie krynci ku Małym Kóńczycóm. Czech jechoł Peżotym 407, a było mu sztyrycet trzi roki, trzeja było go odwiyźć do szpitola, bo sie potrzaskoł. We Wiśle policajci zastawili chłopa, kiery jechoł Wolkswagynym Transporterym. Tyn chłop nie chcioł fukać do alkomatu, tóż policajci go wziyni na badani krwie. Chłopu było sztyrycet dwa roki. W sobote kole sztwierć na dziesiyńć rano we Wiśle Malince trze chłopi jechali autym Audi 80 i sjechali ze szkarpy. Byli tam chłopi: jednymu było osimdziesiónt roków, drugimu pindziesiónt osiym, a tymu trzecimu sztyrycet trzi. Chłopi sie dojść fest potrzaskali, tóż trzeja było ich odwiyjźć do szpitola.

Pokradli auta 18-04-2008
Jednóm noc s czwortku na pióntek jacysi złodzieje ukradli dwa auta, a trzi inksze prógowali ukrajść. Złodzieje ukradli Wolkswagyna Passata, kiery stoł trzicet piynć tysiyncy złotych, a Seata Ibize, kiery stoł dwacet dwa tysiónce złotych. Złodzieje prógowali eszcze ukrajść trzi inksze auta na ulicy Kamiynnej i Móniuszki – Szkode Fabie, Wolkswagyna Golfa i Passata.


Auta sie kradnie fórt, to je plaga. Auta sie kradnie miyni niż kiejsi, ale i tak Policajci a Straż Miejsko majóm co robić. Słodzieje sie majóm w Cieszynie ganc dobrze – kradnóm auta na czynści, a potym jich przedajóm na giełdach. Taki ukradzióne czynści stojóm miyni, jako nowe w obchodzie, lebo serwisie. Ludzie kupujym ty czynści i nie dziwajóm sie skónd sóm, nejważniejsze że sóm łacniejsze. Ale człowiek sie opamiyntuje, jak mu gdosi ukradnie auto spod chałupy, wtynczas uż nie kupuje lewych czynści, bo wiy, że sóm s kradziónych aut. Ni ma co dować zarobić słodziejóm, lepszy dycki kupić drokszy, baji w obchodzie, a mieć spokój, że sie mo cosi oryginalnego.

Cytróny na Czantoryji 06-04-2008
Chcymy nadrobić stracóny czas i grejcary – prawi Czesław Matuszyński – dyrechtor kolejki liniowej na Czantoryje. W zimie było niewiela śniega, tóż my mało zarobili. Terazy jednako idzie wiosna, srobiło sie przeglónd kolejki i przemyślómy nad inkszymi atrakcyjami na górze.


Od łóńskigo roku mogymy wjechac na Czantoryje nejnowocześniejszóm kolejkóm kanapkowóm w Beskidach, a na wyrchu nawszczywić baji stacyje meteo. Ta stacyja meteo mierzi wiela je stopni ciepła, jaki je ciśniyni, tóż wiadómo kiej bydzie padoł deszcz, śniyg, abo kiej sie smiyni czas. Latoś na wyrchu Czantoryje wystawióm eszcze szklarnie, w kierej bydóm rostomajte egzotyczne strómy – aji cytróny. Wszecko po to, coby letnikorze, kierzi tukej jadóm mieli co oglóndać. Ale Czntoryja i tak je moc szumno, aji bes kolejki, lebo cytrón…

Krónika policyjno 30-03-2008 
We Skoczowie jedna baba – Ukrajinka zaszła do dyżurnego policajta na kómisarjacie i prawiła mu, że w bankomacie w Moskwie gdosi ji ukrod tysiónc dwiesta złotych. Babie było dwacet siedym roków. Przedwczorym w Ochabach Wielkich policajci ze Skoczowa zastawili ożrałego chłopa, kiery jechoł autym. Tyn chłop był s Jastrzymbio i było mu dwacet siedym roków. Jechoł Fiatym Cinquecento i buchnół do inkszego auta na ceście numero osimdziesiónt jedyn. Policajci mu zaros kozali fukać do alkomatu. Okozało sie że chłop mo 2,6 promila alkoholu we krwi. Tela mu wykozało w wydychanym lufcie.


W Istebnej s pióntku na sobote, ożrały synek wjechoł autym do chlywa i rosbiuł ściane. Synkowi było dewatnost roków, a był s Kóniokowa. Chłapiec jechoł Fordym Fiestóm, a mioł półdrugo promila we wydychanym lufcie. Okozało sie eszcze, że ani ni mo papiórów, coby móg jejździć.

Trzeja przestawić godziny 28-03-2008
Tak jako dycki na wiosne, trzeja przestawić godziny podle czasu letnigo. Godzinki, godziny i inksze zygory trzeja pociść o jednóm godzine do przodku. Latoś trzeja to srobić ze soboty na niedziele s dwacatego dziewióntego na trzicatego marca. Bydymy krótszy spać. Ci kierzi radzi spióm bydóm musieć kapke rychli stować.


Od jutra wlazujymy do czasu wschodnio – europejskigo. Spadki do czasu zimowego wlezymy zajś kóńcym października. Tóż nie zapómnijcie pociść godzin, bo w pyndziałek nie przijedziecie na czas na szychte.

Beskidzki biyrki przismakiym na zachodzie 21-03-2008
Kany sóm przedowane biyrki howane na beskidzkich, abo podhalańskich gróniach? Polocy jich nie jedzóm, ani jich nie kupujum. Przedowane sóm do Włoch, Anglije i Grecyji. Tam gor idzie miynso s Polski – prawi Pieter Kohut – gazda s Kóniokowa.


Wielkanoc to je taki czas, kiej przedowómy nejwiyncyj miynsa – prawi Kohut. Włosi jedzóm miynso s młodych barusiów na Wielkanoc, bo majóm taki zwyk, a aji wiedzóm, co je dobre. Miynso s beskidzkich barónów je dobre, bo sie ty owce pasóm na poły dziko, nie dowo sie jim żodnych pasz, ani chemije. Włosi o tym wiedzóm i chledajóm, gor takich biyrek s goralije, jaki sóm u nas. S baranigo miynsa idzie uwarzić kupa rzeczy. Ze starych barónów je przeogrómnie dobry wórszt. Miynso od młodych barusów i biyrek sie piecze, robi sie ś niego polywke, Ponikierzi nie poradzóm czuć miynsa s baróna, wtynczas trzeja go wrazić na dwa tydnie do zamrażarki, a nie bydzie go czuć barónym. Potym to idzie zapeklować, ale młode miynso sie pekluje krótko – dziyń, dwa. Starsze miynso kapke dłukszy.

Krod lónty… 12-03-2008
Chłopa uwidzieli polscy i czescy policajci, jak szli w patrolu. Chłop wciepowoł do kosza na rynku wieszoki na oblyczki. Kiej mu ci policajci skóntrolowali papióry wszymnyli se, że tyn chłop je s Katowic. Policajci uwidzieli eszcze, że mo przi sobie kupa oblyczek do dziecek, majtek, lajbików i inkszych lóntów.


Potym policajci sie popytali we sklepach s lóntami czy jim kiery co nie ukrod. S trzech sklepów kierysi ukrod lónty. W jednym straciły sie oblyczki za 690 złotych, w drugim za 190 złotych, a w trzecim za 170 złotych. Chłop bydzie sóndzóny za złodziejstwo. Policajci eszcze skontrolowali, że chłop był kiejsi sóndzóny za narkotyki.

Wioł wiater 03-03-2008
Kole sto kilometrów na godzine wioł wiater w naszych Beskidach. Tyn wiater sie mianuje Emma i narobiuł wszyndy dojść kupa szkód. Nejwiyncyj naszkódziuł w Brynnej, tukej w Jatnym poszkodziuł pore chałup od letnikorzi. Wiater łómoł strómy, kiere spadowały na dachy chałup – prawi Jozef Greń s Jatnego.


Wiater wioł dojść fest, ale drutów, kierymi idzie sztróm moc nie potargoł. Ledzy kany były jakisi sgłoszynia, ale niewiela. Były jednako taki miejsca, kaj sztrómu nie było – prawi Kazimierz Szypuła s Eniónu. Ale prawiuł, że byli na to przirychtowani. Tam kaj potargało druty, to elektrykorze ich naprawiali. Przed wiatrym nie lza sie uchrónić, ale druty, kierymi idzie sztróm muszóm być mocniejsze. Fojermóni jejżdzili gor do połómanych strómów, kiere sie bulały na cesty.

Dowejcie pozór na złodzieji 13-02-2008
Przes pore dni na cieszyńskim zaczli zajś krajść rostomajte rzeczy. Złodzieje mogóm ukrajść wszecko: w Istebnym ukradli dwa akumulatory s traktora, kiere stoły pore tysiyncy złotych. Ale idzie pozbyć swoji rzeczy aji u dochtora, jednymu chłopu jak czakoł do okulisty, to gdosi ukrod geldtaszke s papiórami. Ale czasym idzie pozbyć cynne rzeczy, jak se człowiek nie do pozór, baji zajś w Istebnym złodziyj wybiuł szybe w aucie, s kierego zebroł laptopa, kiery leżoł na siedzisku i eszcze pore inkszych rzeczy. Wszecko to stoło niecałe trzi tysiónce złotych.


Trzeja se fakt dobrze dować pozór i trzeja se swojich rzeczy wachować. Trzeja dycki zawrzić chałupe i auto, wszecko eszcze dobrze skóntrolować. Dobrze jak sie mo stejizbioka, kiery powachuje chałupy jak nas ni ma. Trzeja sie podziwać esi sóm pozawiyrane okna do piwnice. Jak mómy dóma jaki drogi telewizor, abo radijo, to trzeja se spisać s nich numero IMEI. Jak by nóm kiery co ukrod, to policajtóm bydzie sie lepszy tego chledać. Łóńskigo roku kradli 1082 razy, a s kapsy 22. Ukradli 24 auta, a włómali sie do 362 aut.

Dwa auta zmarasiły człowieka 09-02-2008
Wczora koło dziesióntej dziesiyńć wieczór w Łónczce na ceście ekspresowej S1 chłop, co mioł firme transportowóm dowoł popsute auto na lawete. Naros go posturkało auto – Renolt Scenik, kierym jechała paniczka, kierej było sztyrycet szejść roków s Wilamowic. Ta paniczka jechała snoci dobrze. Tyn chłop sie eszcze odbiuł od auta, i wpod pod tira, kiery za chwile nadjechoł.


Tir smyczył tego chłopa po ceście niecałe dwiesta metrów i roswaluł go na kónski, kiere były porościepowane po całej ceście. To musiało być rychtig straszne. Policajci, kierzi tam potym przijechali prawili, że czegosi takigo eszcze nie widzieli. Kamraci tego zabitego chłopa, kierzi brali jego auto na lawete też prawili, że im go je żol. Policajci eszcze prawili, że tyn chłop ni mioł obleczónej na sobie żółtej kamizeli, ni mioł też żodnych świateł awaryjnych. Jedyn pas cesty ekspresowej był zawrzity piyńć godzin.

Ożrały chłop posturkoł autym dziołuche. 
Wczora we sztwierć na dziewiynć wieczór w Pogwizdowie na ulicy Cieszyńskij jakisi chłop jechoł fordym eskortym i posturkoł dziołuche, kierej było szesnost roków. Chłop uciyk, ale gdosi widzioł numera auta i se jich napisoł. Posturkanóm dziołuche odwiyźli do szpitola, kaj dochtorzi prawili, że je yny kapke posturkano i że s tego wyndzie.


Potym kapke nieskorzi policajci nalyźli tego chłopa aji s autym. Chłop mioł niecałe dwa promile alkoholu we krwi. Prawiuł jednako, że autym jechoł jego kamrat. Tóż policajci naszli aji tego drugigo chłopa, a tyn mioł przez dwa promile alkoholu we krwi. Oba chłopi siedzóm terazy w hareście. Policajci badajóm, kiery ś nich jechoł tym autym i posturkoł dziołuche. Chłop, kiery to srobiuł może ijść do harestu na trzi roki.

Sdrożejóm bilety 02-02-2008
Rada Miejsko w Cieszynie uchwaliła w tym tydniu, że sdrożejóm bilety na autobusy, kiere jeżdżóm w Cieszynie i w ponikierych dziedzinach. Normalny bilet, jednorazowy na autobus w mieście bydzie stoł dwa sztyrycet, a ulgowy bydzie o połówke łacniejszy. Rada Miejsko sie tłumaczy, że niby muszóm dopłocać do autobusów, a ostatnio podwyżka była trzi roki tymu. Pod kóniec łóńskigo roku Cieszyn uż dopłocoł do autobusów. Dopłacili snoci milijón złotych.


Włodzimierz Cybulski – zastympca burmistrza prawi, że jakby nie było podwyżki, toby miasto zajś musiało dopłocać do ZGK. Sdrożejóm też bilety miesiynczne, kiere sie używo od pyndziałku do pióntku. O szejdziesiónt groszy sdrożejóm bilety u szoferów, a połówke biletów sie tak sprzedowało. Cybulski prawi, że to sie mo smiynić. Pójdzie za to kupić bilet na jedyn dziyń, kierym pójdzie jejździć cały dziyń, taki bilet bydzie stoł siedym złotych. Nowe cyny majóm być bezmala od marca.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www