gwara / Potrawy Cieszyńskie / Zozworki 

Zozworki to były taki małe imbirowe ciastka, kiere sie piykło we forymkach, kiere miały kształt, jak korzyń imbiru. Zozworki sóm wielki na szejść, siedym cyntymetrów, a grube na pół cyntymetra. Majóm kolor żółty, abo ciymnobrónzowy. Ty ciastka sóm suche, twardawe, gładki i lekki, a wóniajóm korzyniami i aromatym. Na zozworki sie też mówiło imbirki. Na Cieszyńskim sie jich piykło na zapusty i na Wilije. Hań downij cały Ślónsk Cieszyński był w Galicyji pod Austryjóm. Rakuszanie dowali do jodła korzynie, bakalie i inksze prziprawy. Dowali jich aji do buchtów i do ciastek. Cieszyniocy na dziedzinach i w miastach sie tego od nich nauczyli i też dowali korzynie i prziprawy do jodła, kiere piykli na rostomajte świynta.

Zozworki - imbirowe ciastka korzynne

Piyrsze zapisy i recepisy o zozworkach sóm s drugi połówki dewatnostego wieku. Zwyki, recepisy i wszecko to, jako sie robi w chałupie przechodziły s matki na cere. Matka miała cere, tóż jóm uczyła od maluczkojści, jako mo gospodarzić, piyc chlyb, szyć, prać i warzić. Zozworki sie piykło gor na Wilije i na Gody, ale aji na sobote i niedziele. Terazy zozworki sie też eszcze piecze po chałupach, ale piekóm jich aji ciastkarnie. Idzie jich aji kupić na odpustach pod budami, na cieszyńskich dziedzinach.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www