gwara / Potrawy Cieszyńskie / Warzónka 

    Warzónka to je tako dobro gorzołka, mo kolor jak słóma, abo jasnobrónzowy, je rzodko i kapke sie kleji. Warzónke sie wlywało do rostomajtych flaszek – wiynkszych miyńszych – podle tego wiela ji trzeja było. Kolor warzónki zoleżo od tego wiela sie do nij dało miodu i cukru. Jak sie dało miód lipowy, to była jaśniejszo, a jak sie dało spadziowy to była tako zielóno. Warzónka wónio karmelym, kapke miodym, skórkami s cytróny, i kapke aji skorzicóm, i goździkiym. We warzónce musi być 35 – 40 procynt szpyrytusu. Warzónke sie piło ciepłóm.

Warzónka cieszyńsko

  
  Na cieszyńskim warzónka była i je dali popularno. Robiło sie jóm ze szpyrytysu, abo s czystej gorzołki. Musiała być ciepło. Piło sie jóm na wiesielu, na szkubaczkach i przi inkszych świyntach. Na Wielkanoc w oba świynta obiod był taki, jako dycki przi niedzieli. Jadło sie kluski s moczkóm i rosół s nuglami. W drugi świynto sie do jodła piło jakómsik gorzołke, a gor warzónke. Warzónke sie piło też przi dożynkach. Kiej źniwiorze swiyźli gazdowi do stodoły ostatnióm fure obilo, gaździno pytała wszyjstkich na poczynstne i na gościne. Na stoły sie dowało kołocze i kawe sbożowóm s mlykiym. Gazda na poczynstne dowoł warzónke i miodule. A na cieszyńskim warzónke sie robiło tak: Brało sie gorstke cukru, poliło sie go na brónzowo, do tego sie dowało kapke wody, kapke miodu, kónszczyczek skórki s cytróny, abo skorzice i pore goździków. Wszecko sie to warziło i cedziło, a potym wlywało sie do tego gorzołke, abo szpyrytus. Dycki sie loło tela gorzołki wiela było karmelu, a szpyrytusu sie loło o połówke miyni. Warzónke sie dowało ciepłom. Hań downij na wiesielach sie nie piło kómpotów, yny warzóne pieczki i gorzołke, a gor warzónke. Jak kiery gazda szoł pómóc siedlokowi, to sie mu dowało jodło dlo kónia i cosi aji pojejść ludzióm. Kónie musiały dostać dobre siano i owies, a gazda i parobek dostowoł śniodani, obiod i wieczerze. Zoleżało to, jako długo robiuł. Dostowoł aji swaczyne – wajecznice na szpyrce, warzóne miynso, abo wórszt s chlebym. Do tego dostowali kawe s mlykiym. Ku tymu dycki sie dowało warzónke.
    Warzónke sie aji piło przi szkubaczkach i przi doszkubkach. Każdo gaździno, kiero robiła szkubaczki, dowała na poczynstne szkubaczorkóm kołocze i warzónke. Na doszkubki sie pytało aji muzykanta, kiery też bes warzónki nic nie zagroł. Jak sie uż wszecko doszkubało, to sie tańcowało do poźna w nocy.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www