gwara / Potrawy Cieszyńskie / Strudel 

Strudel jabkowy s Cieszyńskigo

Strudel to je taki długi ciasto nafilowane masóm jabkowóm, a posute s wyrchu cukrym pudrym, lebo pokrotymi migdałami. W postrzodku widać ciyniusińki ciasto nafilowane masóm jabkowóm. Strudel je podłużny, abo kulaty, a jaki je wielki, to zoleży od formy, w kierej sie go piecze. Mo jasnobrónzowy kolor, a świyci sie. Masa jabkowo w postrzodku je ciymno – brónzowo. Strudel je miynkki, a mo twardóm, chrupkóm skórke. Mo słodki szmak, kapke kwaskowaty, a wónio jak pieczóne ciasto s jabkami a ze skurzicóm. Strudel sie jodało chłódny, lebo ciepły dycki po obiedzie. Jodało sie go na Cieszynskij Ziymi aji na Wilije. Cesarocy kierzi miyszkajóm tam, kany kiejsi była Austryja do dzisia piekóm jabkowego strudla podle starucnych recepisów.

Do pieczynio strudla nejlepszo była gładko mółka s pszynice, uhersko, lebo amerykańsko. Ciasto s mółki gryskowej wartko schnie, targo sie, tóż go ani nie lza ciynko ponacióngać. S mółki trzeja srobić na stolnicy wiyniec, w postrzodek wrazić kónsek świyżego masła, kónszczyczek szmolca, jedno wajco, kapke soli, a kapke letnij wody. Ciasto rosrobić nejprzód nożym, potym rynkóm, a tak długo trzepać, aż sie odkleji od rynki, a od deski (dziesiynć, patnost minut). Potym ciasto trzeja dać na desce posutej mółkóm, przikryć rosgrzotym kamiynnym gorkiym, abo miskóm s porcelany, a niechać tak dziesiynć minut. Narychtować obrus, a kapke go posuć mółkóm s grysku. Ciasto dać na tyn obrus, kapke go roskulać kulokiym, pomazać rostopiónym masłym, a nacióngnónć pieknie a rowno na wszyjstki stróny, a kraje odkroć. Ciasto pokropić masłym (do strudla jabkowego). Posuć brezlami, poukłodać drobno potrzitych jabłek, posuć cukrym, skurzicóm, kapke rodzynkami, potrzitymi migdałami (idzie dać aji potrzitóm czekulade), sfinónć, dać na plech, pomazać rostopiónym masłym, a piyc na małym ogniu od pół godziny do trzi sztwierci godziny. Strudel jabkowy to je eszcze terazy przeogrómnie dobry deser w kuchyni Ślónska Cieszyńskigo.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www