gwara / Potrawy Cieszyńskie / Redykołka 

Górole, kierzi miyszkajóm na Cieszyńskij Ziymi majóm kulturym, kieróm wziyni gor łod Wałaszy, kierzi wandrowali aji po całych Ślónskich Beskidach w szesnostym wieku, a niyśli ze sobóm tradycyj, jako sie chowie łowce a jako sie robi syr s łowczego mlyka. Syr, s kierego sie robi rostomajte zwierzoki – łowce, jelynie, ptoki – owczorze mianujóm redykołka. Na tyn kónsek syra sie prawi redykołka tymu, bo sie go dowało za darmo jak był redyk łowiec s hali do chałupy. Eszcze w pindziesióntych rokach zeszłego wieku, jak sie gdo spytoł baczy czy mo redykołke, to wycióngoł s taszki syrek a dowoł go tymu, gdo sie pytoł. Starzi ludzie prawili, że redykołka to był każdy kónsek syra, kiery sie przinoszało jak sie szło spadki ze sałasza – łoscypek, syr, kiery mioł kształt zwierzoka, a gor parzynica. Parzynice sie robiło na redykołki. Jak gazda był chudy to sie robiło parzynice, a jak był hrubszy to jelynia, abo oscypka.


Redykołka w pasterskij tradycyji je ważno, a robiło sie jóm dycki jak sie pasło łowce na gróniach a pote sie jich żynyło s hal spadki do dziedziny. Robiło sie jóm s łowczego mlyka, kiere zbyło jak sie robiło łoscypki. U dobrego gazdy nic sie nie śmiało smarnować, tóż s mlyka s kierego sie robiło łoscypki a zbyło sie pote robiło redykołki. Syr s kierego uż nie lza ulepić łoscypka biere sie a lepi sie ś niego małe syrki, kiere majóm rostomajte kształty zwierzoków. Tyn syr sie dowo do forymek a soli sie go. Bacza robiuł eszcze syrki, kiere miały kształt syra – parzynice, kiere też robiuł we formach. Redykołki były solóne, ale sie jich nie wyndziło, bo uż na to nie było moc czasu.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www