gwara / Potrawy Cieszyńskie / Marmelada 
Na Cieszyńskij Ziymi gaździny sioły banie na zogrodzie uż hań downij, a aji robiły ś nij jodło. Kupa ksiónżek mo recepisy na banie, kiere dycki rosły kole chałup. S bani sie robiło baji marmelade. Robiło sie jóm s miynkkich bani. Trzeja jich było opucować, potym pokroć w kostki, kapke poloć sokiym s citróny, abo biołym winym a niechać stoć do drugigo dnia. Potym sie to dowało do bóncloka, abo do kastrolka a warziło sie to s kónskami oszkrobanych kwaśnych jabłek – nejlepszy ze sztwiertkami. Jak uż owoce były miynkki, to sie jich przefasowało przes gynste sitko. Banie a jabka sie eszcze dusiło pod wyrszczkiym a miyszało. Przefasowanóm mase sie potym dało do kastrolka na mały ogiyń, dało sie eszcze soku s poru citrón, wsuło sie łyżeczke przesiotego zozworu a wciepało pore kónsków skórki s cytróny abo s pómarańczy, coby to wóniało. Ty kónski skórek sie potym musiało wycióngnónć. Marmelade sie potym warziło na małym ogniu, a miyszało, coby sie nie spoliła. Dowało sie kilo cukru na kilo marmelady. Jak chcymy, coby marmelada miała łagodny szmak, to trzeja do nij wloć kapke esyncyje s gruszki jak sie jóm smażi.

Marmelade, tak jako dżymy, szło srobić ze wszyjstkich owoców. Robiło sie jóm s jednej owocu, abo s poru, ale tak, coby szmak był dobry. Dowało sie do nij rokitnik, potrzite pómidory, abo banie. W marmeladzie owoce sóm dycki potrzite a uwarzóne. Marmelada, kieróm robióm gaździny na Cieszyńskij Ziymi je tako fajnacko tymu, że dycki sie jóm robi s wina s  jabłek ze zogrody. Zozwór, skórka s pomarańczki, a esyncyj s gruszki to je to co nejwiyncyj w cieszyńskij marmeladzie wónio.    

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www