gwara / Potrawy Cieszyńskie / Kubusz 

Kubusz to je placek s ciasta ze ziymnioków. Mo złoty kolor, a w postrzodku je brónzowy, widać w nim aji śmietónke. Ciasto Kubusza je sprynżyste i miynki, smak mo słodki, a wónio ziymniokami. Kubusia sie piykło gor w goraliji – w Istebnej, Jaworzince i Kóniokowie. Górole to radzi jodali, bo kubusz to je fakt dobre jodło. Ze ziymnioków sie piykło poleśniki i kubusz, ale kubusz sie jodało gor we Świynta.


Kubusz - placek ze ziymnioków

Na Cieszyńskij Ziymi ziymnioki sie zaczło sadzić jakich dwiesta roków tymu. Ludzie ich jodali miasto obilo i chleba, a chned ziymniok sie stoł nejważniejszóm jarzinóm. Ziymnioki miały kupa odmian – tóż były modrzoki, rużoki, sałacioki, lebo lipcówki. Szło ich uwarzić, potrzić, upiyc – jako kiero gaździno miała czas. Kupa jodła sie robiło s trzicieliny – s potrzitych ziymnioków na tarle. Piykło sie ś ni stryki, kubusie, żebroczke, gałuszki, lebo bachora. Tela jodła wiela sie robiło na Cieszyńskij Ziymi ze ziymnioków to sie nie robiło nigdzi indzi. Cieszyński gaździny poradziły ze ziymnioka wyczarować jodło, kierym by nie pogardziuł sóm Cysorz. Recepisów było kupa, a miyndzy nimi jedyn na Kubusza. A robiło sie go tak: Ziymnioki trzeja było oszkrobać, potrzić na tarle, odcisnónć sok ze ziymnioków – baji przes handre, na mase wloć wrzawe mlyko, wrazić do trómby i piyc. Kubusia sie jadło na drugi, lebo sie go brało, jak sie cosi robiło na polu. Kubusia sie eszcze w Goraliji piecze, a Gorolki recepis na niego znajóm, yny trzeja sie jich wypytać.  
 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www