gwara / Potrawy Cieszyńskie / Krepliki 

   Krepliki majóm skórke brónzowóm, chropatóm i sóm posute cukrym pudrym. Krepliki sóm jak gómbka i majóm kolor, jak słóma, a w postrzodku mogóm być ćmawe powidła, abo co inkszego. Krepliki sóm jak plaskocze, majóm piyńć, szejść cyntów na szyrokość i sóm wysoki na sztyry, piyńć cyntów. Jak sie kreplika spuczy, to sie musi zajś odprynżyć. Kreplik mo smak drożdżowej buchty, je słodki, musi wóniać tym, co je w postrzodku – powidłami, abo czym inkszym. Dzisiejszego czasu krepliki mogóm być polote lukrym, mogóm mieć w postrzodku puding, dżym, abo co inkszego. Krepliki sie smażiło na ostatki. Hań downij krepliki sie piykło yny od świynta, bo sóm dojść drogi. W chałupach na cieszyńskim, było kupa ludzi, a każdy chcioł cosi dobrego do gymby wrazić. Tóż tych kreplików trzeja było dojść kupa przirobić, coby do wszyjstkich stykło. Downij do postrzodka sie cosi dowało, ale smażiło sie też krepliki bes niczego. Brało sie łyżke, moczało w umaście a potym tóm łyżkóm wciepowało sie ciasto do wrzawego fetu. Jak sie usmażiło krepliki, to sie jich posuło kapke cukrym pudrym. Krepliki sie też robiło jak sie stejizbiocy zeszli wieczór, gor po robocie, abo aji na szkubaczki. Ludzie sie schodzili wieczorami przes zapusty aż do ostatków. Potym je uż yny strzoda popielcowo, kiej sie kóńczy tańcowani, zwyrtani i jedzyni. Chłapcy i dziołuchy jak sie schodzili na potańcówki, abo szkubaczki, dostowali na poczynstne krepliki. Starki wyrzóndzały o hań downych czasach, a chłapcy dorobiali i robili błozna. Wszyjscy śpiywali i było wiesioło.

Cieszyński krepliki

    Każdo gaździno na ostatki smażiła krepliki, s powidłami, abo eszcze s czymsik inkszym. W chałupach, kaj było kupa dziecek, trzeja było usmażić tych kreplików wiyncyj – cały lawór. Na szkubaczki, gażdzino też na poczynstne dowała szkubaczorkóm krepliki, buchty i aji kawe. Dziepro potym w ostatni dziyń była wiynkszo gościna. Przi szkubaczkach dycki byli aji chłopi, a młodzi chłapcy przilazowali pod chałupe i robili błozna. Chłapcy sie aji przeblykali i chodzili po chałupach, kaj były szkubaczki. Za nawszczewe dostowali krepliki i warzónke. Krepliki dostowali aji muzykancio, kierzi grali na hóślach, abo na gajdach.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www