gwara / Potrawy Cieszyńskie / Koszyki 

Koszyki to sóm taki ciastka, kiere gaździny rade piykły na Cieszyńskim. Ciasto sie dowo do forymek, kiere majóm kształt kwiotka, abo serduszka. Koszyki sóm wielki na szejść, siedym cyntymetrów, a grube na pół cyntymetra. Kolor majóm złoty, abo ciymno brónzowy. Sóm lekko twarde, gładki, sóm podobne do chrustu. Koszyki sóm słodki, wóniajóm jak ciasto francuski, abo chrust. Smażiło sie jich na wrzawej umaście, jadło sie jich na ciepło i taki były nejlepsze. Na Cieszyńskij Ziymi gaździny dycki rade warziły i uczyły warzić swoji cery i wnuczki. Słodkości były rostomajte - zozworki, ciastka ze szpyrek, lebo kołocze. Nasze starki rade smażiły koszyki, bo sie jich wartko robiło i były dobre, gor jak sie chciało co słodkigo, a familija była wielkucno.

Cieszyński koszyki 

Hań downy recepis na koszyki je taki: jedno wajco, mónka - srobić ciasto na amolety. We wrzawej umaście zamoczać piyrsze forme, a potym jóm wrazić do ciasta i smażić. Starucne recepisy sóm aji na koszyki s piwym, bo kiejsi sie dowało piwo do koszyków, ale potym nieskorzi miasto piwo dowało sie mlyko, bo dziecka po takich koszykach były ożrałe… ty ciastka sie mianowały koszyki, bo sie jich dowało do forymki, a potym jak sie jich uż wycióngło s umasty, to wyglóndały jak małe plecióne koszyczki. Na Cieszyńskij Ziymi w każdej chałupie sie cosi dobrego warziło, ale każdy se warzuł po swojimu – Gorole inakszy, a ci co miyszkali niżyj też inakszy, a eszcze inakszy ci co miyszkali w miastach. To aji kapke zoleżało, jakij kiery był wiary, czy to był wanielik, lebo katolik. Ale wandrowali tukej aji handlyrze s inkszych krajów, przedować, a kupować – Słowocy, Czesi, Rakuszacy, Niymcy, Madziarzi. Od nich sie Cieszyniocy cosi nauczyli mało wiela warzić. Dzisio uż mało kiero gaździno wiy, jako sie kiejsi warziło. Ale gdo wiy, możne jak jacy letnikorze bydóm wandrować po Cieszyńskij Ziymi, to wlezóm do jakisi chałupy, a gaździnka jim srobi na hónym koszyki…

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www