gwara / Potrawy Cieszyńskie / Gołka 
Syr gazdowski – gołka to je taki jakby wystrugany walec a jak sie go przekraje to mo kształt koła. Woży kole patnost, dwacet deka, je długi na jakich osim, patnost cyntymetrów, a hruby je na piynć, dziesiynć cyntymetrów. Skórka gołki mo kolor żółty, do brónzowego, a kapke sie świyci. Jak sie gołke przekraje to je jasno – krymowo, a przi skórce je ćmawszo. Jak sie jóm spuczy to je miynkko a sprynżynuje.  Smak mo delikatny, a kapke słónawy. Wónio jak wyndzóny.  syr. Robi sie jóm s krowskigo mlyka. Mlyko je od krowy rasy górskij czyrwiónej. Syr gazdowski – gołka mo delikaty smak a prawi sie na niego gazdowski skuli tego, że go robili gor gazdowie, lebo gaździnki. Prawiło sie na niego aji pucok. Tóm tradycyj przinióśli Wałasze, jak prziszli do Ślónskich Beskidów. Ślónscy Gorole miyszkali na kónszczku zachodnigo łuku Karpatów – w Beskidzie Ślónskim.

Gołka

Cieszyńscy Wałasze prziszli do strzodkowej czynści Ziymi Cieszyńskij, kany je godnie kopców, kiere sóm pochyłe na północny zachód, a fest stróme od połednia. Cieszyńscy Wałasze robili gor na gróncie, a chowali bydło. Kiejsi hań downij syr gazdowski se robiło dycki na jesiyń, a w zimie, kiej nie lza było dostać owcze mlyko. Terazy jednako gołke sie robi przes cały rok. Baji Gorole s Kóniokowa sto roków tymu jodali gor ziymioki a kapusta, kiero sie jednako nie udowała. Jodali eszcze mlyko a syr od krów a łod łowiec. Wtynczas nejwiyncyj kóniokowskich Goroli chowało wałaski bydło w sałaszach s kierego mieli syr. Gorole s Kóniokowa miyszkali  a żyli podobnie jako Gorole Ślónscy w inkszych dziedzinach. Gołke sie robiło aji w goraliji kole Żywca, a recepis jako sie jóm robi przechodzi s ojca na synka. Na Cieszyńskij Ziymi baji Pieter Kohut robi syry a wszecko s owczego mlyka podle tego, co mu prawili nejstarsi pastyrze, kierzi eszcze żyjóm, a ponikierzi uż pomrzili. Syr gazdowski sie robi w goraliji w Beskidzie Ślónskim a Żywieckim. Robi sie go s podgrzotego krowskigo mlyka, do kierego sie dowo klog. Kształt gołki zoleży od tego w jakij drzewianej forymce je ściskano. Wyndzi sie jóm we wyndzokach, przi chałupie, na zogrodach, abo w lesie. Syr gazdowski sie robi gor  na świynta, wiesiela, krzciny, a aji na odpusty. Recepis na gołke je fórt taki sóm, a je wpisany w tradycyj a historyje Beskidów.
 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www