gwara / Potrawy Cieszyńskie / Czorno polywka 

W czornej polywce pływały łazanki, kónski suszónych owoców i miynsa. Ta polywka miała kolor ciymny, czorny, lebo brónzowy. Smak miała słodko – kwaśny, a wóniała suszónymi owocami. Warziło sie jóm ze świyżej czyrwiónej s babucia, s gynsi, lebo s kaczycy. Była lekko kwaśno, s kónskami miynsa i s kluskami. Hań downij eszcze za Starej Polski czornóm polywke sie dowało synkowi, kiery pytoł Ojców dziołuchy, coby mu jóm dali, a óni ji mu nie chcieli dać.


Czorno polywka 

Czornóm polywke sie warziło na kupa sposobów. Jedyn recepis je taki: Do garca pokroć miynso w poski, do tego wciepać uwarzóne kluski s pszynnej mółki, lebo łazanki. Jak kiery mo rod to se może dać aji suszónych śliwek uwarzónych s makiym. W inkszym recepisie pisze, że sie do nij dowało suszóne śliwki, zakwaszało sie jóm sokiym s wiśni i dowało prziprawy. Hanysi mianowali czornóm polywke szwarc, a na Cieszyńskim sie jóm mianowało czerninóm. Gaździnki u nas dycki chowały cosi s gowiedzi – kury, kaczyce, gynsi, aji jak w chałupie była wielkucno familija i była biyda. Jak kole chałupy były jaki rzyki, lebo stawy, to ty gynsi i kaczyce sie miały kaj toplać. Ludzie na Cieszyńskij Ziymi byli dycki szporobliwi, tóż nic sie nie śmiało smarnować. Gowiydź sie zabijało gor na Świyntego Marcina. Na Ślónsku sie dycki piykło Marcińskóm Gynś, ale nie każdy jóm mioł każdy rok, tóż ci biydniejsi dowali miynso do szklónek, jak sie stopiło umaste. Potym na Świyntego Marcina warziło sie czornóm polywke s kónskami miynsa i s duszónymi powidłami. Eszcze inkszy recepis na czornóm polywke na Cieszyńskim był taki: trzeja uwarzić kojści, do tego wciepać suszóne gruszki a śliwki, kiere sie przedtym moczały. Potym eszcze trzeja wciepać do tego nugle. Uwarzić to na miynkko i wsuć kapke cukru. Rosmiyszać mółke s czyrwiónóm i wloć to do wody s warzónych kojści. Potym to trzeja uwarzić i wsuć kapeczke soli. Dzisio się czornóm polywke eszcze ledzy kany warzi, a gor jak kiery mo agroturystyke. Idzie jóm sjejść na muzykach lebo na festynach, nó abo jak przidzie chłapiec do Ojców od dziołuchy, a ci mu jóm nie chcóm dać…


 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www