gwara / Potrawy Cieszyńskie / Ciastka ze szpyrek 
 
Ciastka ze szpyrek sie robiło we formach i były rostomajte, a zoleżało to gor od gaździnej, jaki jich chciała srobić. Sóm kapke podobne do ciastek s ciasta kruchego – ni majóm worstw, sóm chropowate, wyrch tych ciastek je rumiany i chropowaty. Formy, s kierych sie jich robi to sóm gor gwiozdki, sóm wielki na sztyry a szyroki na trzi cyntymetry. Ciastka ze szpyrkami sóm rumiane, abo złote. Wóniajóm cukrym wanilkowym, abo migdałami. Ustróniocy pamiyntajóm, że ciastka ze szpyrek sie piykło eszcze przed drugóm wojnóm, ale piykło sie jich aji przed tym. Ciastka ze szpyrek sie piykło gor na Wilije. Po zabijaczce przed Godami ze szpyrek sie dycki robiło szmolec. Szmolec był dłukszy świyży, jak był czysty – bes szpyrek. Trzeja było szpyrki przecedzić przes durszlak, jak eszcze szmolec był wrzawy. Na durszlaku zustowały szpyrki, a czysty szmolec sie loło do bóncloka, w kierym móg stoć aji pół roku we szpajsce. Coby sie ty szpyrki, co zustały nie smarnowały Wiślocy i Ustróniocy zaczli piyc ś nich ciastka.

Ciastka ze szpyrek

Dziołuchy, kiere były na wydaniu piykły dycki ciastka ze szpyrek. Przebleczóni za mikołaji, diobłów i inkszych podciepów chłapcy fórt jich nasrowali. Ty dziołuchy kiere były na wydaniu, razym s inkszymi gaździnkami rychtowały rostomajte buchy, jodło i pici na Gody i Wilije. Chłapcy jak prziszli do chałupy, a tam dziołucha miała napieczóne i narychtowane rostomajte jodło, to była zocniejszo i miały wiynkszy chyt. Na muzykach, abo na szkubaczkach młodzi se pojodali krepliki, chrustek, ciastka ze szpyrek, kokoski, buchty, dorty s marekwie, abo s ziymnioków.
 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www