gwara / Potrawy Cieszyńskie / Buchetki 

Buchciki (buchetki) to sóm taki małe buchty. To sóm taki małe żymły nadziywane marmeladóm, abo powidłami. Majóm kolor złocisto – brónzowy, a jak sie na nich dziwo s wyrchu, to sóm podobne do łepów od kocurów. Ciasta na Buchetki sie nie kraje. Majóm óny kształt prostokónta, lebo kwadrata. Buchciki sóm wielki na sztyry, piyńć cyntymetrów. Skórki na buchcikach sóm ciymno brónzowe, a w postrzodku kolor Zoleży od tego, wiela sie do nich do wajec. W postrzodku sóm miynkki, na wyrchu twardawe, dojść łatwo idzie utargać kónski s buchcików. Wóniajóm ciastym drożdżowym i sóm lekko słodki. Na Cieszyńskij Ziymi hań downij każdóm niedziele sie piykło ciasto drożdżowe, s kierego sie robiło buchy, buchciki, buchciczki, abo brutfanioki. Jadło sie jich bes niczego, a popijało sie jich biołóm kawóm sbożowóm, czasym do takij kawy sie dowało kapke kawy prowdziwej, coby lepszy wóniała.

Cieszyński buchetki - nejlepsze s biolóm kawóm.

Buchty sie piykło s biołej mónki, a brutfanioki to sóm ciasta drożdżowe s mónki nie osiywanej, s otrymbami – s żarnówki. Wszecki ciasta sie piykło w wysokich forymkach. Buchciczki sie piykło tak, coby każdy we familiji mioł swój kónsek i poradziuł go utargać. Recepis na buchciczki je zapisany aji w ksiónżkach baji w „Naszej Kuchyni” Walburgi Fójcikowej, kieróm wydali w kwietniu w 1937 roku w Czeskim Cieszynie. W tej ksiónżce je recepis na buchciczki. Ludzie na Cieszyńskij Ziymi dycki robili ajnfachowe jodło, a gor s obilo, abo s roślin. Bogatsi gazdowie wozili obili do młyna. Żarnówka była w każdej chałupie i ś nij sie piykło Buchetki, buchty, buchciczki i aji kołocze. S reżnej mónki sie piykło reżny chlyb.
. 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www