gwara / Potrawy Cieszyńskie / Bachor 

Bachor sie robiło dycki po zabijaczce – mioł rumianóm, brónzowóm skórke, kiero blyszczała od umasty. Jaki bachor był wielki to zoleżało od tego s czego sie go robiło - s żołóndka babucia, lebo s jelita hrubego od babucia. Bachor był tak wielki, jako chlyb. W postrzodku je koloru rumianego, lebo brónzowego a ciecze ś niego umasta. Jak sie go roskroło to było widać kónski miynsa, szaróm mase, kónski szpyrek i prziprawy. Bachor mo twardawóm skórke, je śliski a w postrzodku je miynkko masa s miynsa. Mo szmak podobny jako stryki a wónio miynsym s babucia, prziprawami, pieprzym, cebulom i majerónkiym. Jadło sie go dycki na ciepło, bo jak ochłódnył to uż nie był taki dobry.


Bachor - dycki po zabijaczce...

Zabijaczka na Cieszyńskij Ziymi to było dycki wielki świynto, bo była ros w roku. Dycki przi zabijaczce sie robiło bachora. Do nich sie styrkało surowe ziymnioki wymiyszane s cebulom, szpyrkami a masnymi kónskami miynsa. Bachora sie prziprawiało solóm, pieprzym, majerónkiym a czasym eszcze aji sie do tego dowało kapke zozworu, lebo gałki muszkatołowej. Bachor sie wiónzało fest nicióm, układało na brótfani, loło sie sadłym a piykło w trómbie. Ledzy kany sie robiło aji bachora s żołóndka s babucia. Tyn żołóndek trzeja było porzóndnie wypucować, a potym sie do niego styrkało mase s trzicieliny, s kierej sie odcedziło wode, dowało sie do tego masne miynso pokrote na kónski, szpyrki, majerónek, pieprz a sól. Bachor sie potym eszcze szyło nicióm a piykło w brótfani. Bachor sie robiło aji s jelita hrubego. Jak sie szło na jutrznie to sie dycki szło na głodno, a potym jak sie prziszło spadki do chałupy, to uż w chałupie wóniało smażónymi jelitami a bachorym. Poniżyj je recepis na bachor.
Trzeja narychtować:

Jelita lebo żołóndek s babucia
Ziymnioki – 2 kg
Tłuste miynso s babucia (okrowki) – 1 kg
Świyże szpyrki – 30 dag
Cebula – 30 dag
Pieprz naturalny mielóny, sól, majerónek, zozwor mielóny, gałka muszkatołowa, papryka mielóna lebo pieprz ziołowy.

Ziymnioki trzeja umyć, obrać i utrzić na tarle. Miynso pokroć na kostki (miyńsze jako na gulasz), a kónski szpyrek pokroć na miyńsze kónski. Wszecko trzeja do kupy smiyszać, dać do tego prziprawy i styrczyć to do jelita, lebo do żołóndka s babucia. Tyn żołóndek musi być jednako dobrze wypucowany. Kóńce sie wiónże mocnóm nitkóm. Brutfanie wymazać stopiónym szmolcym, abo sadłym, a potym poukłodać do nij jelita. Ty jelita trzeje eszcze poloć szmolcym i wrazić do rosgrzotej trómby. Nejlepszy bachor je ciepły s piwym.

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www