gwara / Podania i legendy / Podciepy 

Podciepy to sóm taki dziecka, kiere podciepoł diobeł. Jak Mama zustawi dziecko same w izbie w kolybce, a gor jak eszcze ni ma ochrzczóne, to diobeł wlatuje przez kumin do izby, biere dziecko, a do kolybki wciepuje tego podciepa i ucieko. Tyn bynkart od diobła je szpatny, fórt ryczy w kolybce i mo wielkóm głowe. Idzie jednako tymu zaradzić. Starczy jak Mama wrazi do kolybki przytulie, kiero odgania diobły. A eszcze lepszy je prziniyść do kuchynie kokota, kierejo diobeł sie sakramyncko boji. Taki kokot, jak uwidzi diobła, co wylazuje s kumina zaczyno pioć i wrzeszczeć a do tego eszcze bije skrzidłami – narobi takigo krawalu, że wszyjscy sie w mig slecóm dziwać, co sie robi. Diobeł ucieko wtynczas spadki przez kumin i bździ ze strachu.  
 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www