gwara / Podania i legendy / Co to je utopiec? 


    Gorole na Beskidzkich gróniach sie fórt żalóm na roztomaite stwory i bestyje, kiere zatruwajóm żywobyci porzóndnego człowieka. Sóm to taki złośliwe podciepy, isto prosto z samiutkigo piekła. Nejgorsze Sóm utopce. Siedzóm w Olzie abo w Wiśle w Żabim Kraju i się pluskajóm, skokajóm do wody, poradzóm wartko pływać jak ryby. Wadzóm się, przezywajóm jedyn na drugigo i szpatnie rzóndzóm. W połednie wylazujóm z wody na brzyg, wycióngajóm pierziny i suszóm lónty. Utopcule wlazujóm na wierzby i mielóm na gymbach – plotkujóm. Jak na kościele wybije jedna bieróm pierziny i lónty i skokajóm spatki do wody.

    Sóm całe rodziny utopców – stare i młode utopce i utopcule. Majóm kupe dziecek. Cało ta banda fórt myśli jakby tu człowieka wcióngnónć pod wode. Utopce sóm śmiyszne i szpatne. Chodzóm obleczóne w czyrwióne kaboty albo spodki. Majóm małpi gymby, palce w rynkach i nogach spiynte błónóm tak jak u kaczycy. Na jesiyń jak je powódź utopce się żynióm i majóm wiesiela.
   Czasym utopce sie mogóm przemiynić w czerwónóm maszke, kiero se płynie po wodzie. Czasym we wielkiego czornego psa, a czasym we wielkóm ropuche. Przed utopcym sie idzie ochrónić. Przed tym jak się wlezie do rzyki abo do stawu trzeja wrazić wielki palec w nodze dowody i zrobić se krziżyczek na czole. Nie każdy tak poradzi zrobić. Kiery mo wielki brzuch musi się kómpać płytki wodzie.

Nejwiyncyj utopców je w mieście Strumiyniu.
 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www