gwara / Pieśniczki  

Na cieszyńskij ziymi dycki sie śpiywało, śpiywali przed robotóm, po robocie, przi szkubaczkach, łuskaczkach, w kojściele, bo Cieszyniocy to je naród wiesioły. Śpiewały starki swojim wnukóm i Mamy jak kolybały dziecka w kolybce. Chłopi jak chlastali piwsko w putyce i jak kosili trowe na miedzach. Jo też kiejsi śpiywoł w zespole Małokóńczanie. Terazy uż nie śpiywóm, bo ni móm czasu, ale ty nasze pieśniczki znóm, tóż pore ich tu wrażym na strónke cobyjście se pośpiywali – ale musicie znać melodie…


Zespół "Małokończanie" s Kóńczyc Małych.   Pieknie śpiywajóm ty nasze stare cieszyński pieśniczki. Mie tam uwidzicie schowanego ze zadku... 

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www