gwara / Opowiadania 

Opowiadania, o ludziach, o codziynnym życiu, o miłojści i ciyrpiyniu... 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www