gwara / Mapa strony 

MAPA STRÓNY

Wszyjstko co je na strónce je tukej na dole powypisowane. Jak chcecie cosi nalyźć na strónce to styknie yny wcisnónć CTRL + F i napisac co chledocie. Jak chcecie zgasić tóm reklame, kiero je na wyrchu styknie na nióm najechać, wciść prawy knefel na myszce i wybrać "Zablokuj zawartość..." potym najechać na tóm reklame i wciść lewy knefel i uż ta reklama bydzie zablokowano i nie bydzie wyskakować.

Gwara
Aktualności

Kiej a kany bydóm dożynki w Cieszyńskij Ziymi? 19-08-2016
Wystawa grafik Karola Śliwki 27-05-2016

Familija piyncet plus - informacyje s busa 01-05-2016
Strzylani s armat, walyni w zwóny, skrzeszyni, wajco, barón w oknie, zajónc w zogródce - kapkym o Wielkij Nocy 27-03-2016
Jako srobić malowane wajca - kraszanki - 17.03.2016
Szpatne "budynki kolejowe" 30-01-2016
Strumiyński Betlejym zapraszo 29-12-2015
Mómy nowego Wojewodym 08-12-2015
Kalyndorz Ślónski 2016 28-11-2015
Strzybne Cieszynianki 2015 15-11-2015
Czeski cugi w Cieszynie 08-11-2015
Spóminómy tych, kierzi umrzili przes ostatnich dwanost miesiyncy...01-11-2015
Świyć po ćmoku - bydziesz żył 22-10-2015
Uż chned bydzie cieszyńsko barbórka 18-10-2015
Ludwik Kuboszek je nowym przewodniczóncym Rady Becyrku Cieszyńskigo 07.10.2015
Dwacate trzeci Świynto Trzech Braci 28-05-2013
Prezydynt zajś u nas 01-01-2013
Dziewiynć dziecek sie zatruło grzibami 07-10-2012
Taki kalyndorz je dobrze mieć 18-12-2011
Ruch tam a na spadek na Moście Wolności 05-02-2011
Młody rachuje, a stary plecie 27-08-2010
To uż sztyrycaty siódmy Tydziyń Kultury Beskidzkij 26-07-2010
Pujść wiónek a sie wydosz 04-06-2010
Ochabski papaje 20.06.2010
Bydzie sie warzić... 21.02.2010
Za pore dni wielkucny fest 03.01.2010
Owce slazły s hal 04-10-2009

Zaczyno sie swiynto folkloru 01-08-2009
Ku pamiynci Jyndrysa Kukuczki 12-07-2009
Szpitol w Cieszynie dostanie milijóny 27-06-2009
Wielki świynto Skoczowa 13-06-2009
W aucie też kradnóm 06-06-2009
Pokożóm nasze cieszyński oblyczki 31-05-2009
Cesta na Kubalónke zawrzito od dwanostego moja 10-05-2009

Miyszani Łowiec na Stecówce 01-05-2009

Ruszej sie bo zarzowisz 25-04-2009
Pamiyntómy o profesorze Szczepańskim 18-04-2009
Beskidy czakajóm na letnikorzi 10-04-2009
Bacza s licyncyjóm 27-03-2009
Nastympne grejcary s Unije 22-03-2009
Zebrzidowice: Woda pociecze s Czech 15-03-2009
Wisła zablokowano 15-02-2009
Jako przeżyć kryzys? 21-01-2009
Wosk sie bydzie loł 29-11-2008

Jutro spiymy o godzine dłukszy 25-10-2008
Zabili, a podpolili chłopa 13-10-2008

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 27-09-2008
Krónika policyjno 02-09-2008
Archiwum 2008
Gminy Hażlach a Zybrzydowice sóm prociw fedrowaniu wónglo w Kaczyc 20-08-2008
Zaczón sie "Tydziyń Kultury Beskidzkij" 02-08-2008
Cieszyn sie rychtuje do jubileuszu 23-07-2008
Strumiyń pod kóntrolóm 19-07-2008

Sucho w lasach 12-07-2008
„Zaczyno sie Tydziyń Ewangelizacyjny w Dziyngielowie” 05-07-2008
Krónika policyjno 28-06-2008
Zaczyno sie Świynto Trzech Braci 20-06-2008
Autobusy nie pojadóm do Czech 15-06-2008
Bes gorzołki a piwa też idzie...Festyn „Żyjym Sdrowo” 01- 06-2008
Nie bydzie fotoradarów 06-06-2008
Krónika Policyjno 11-05-2008
WIELKO LABA 01-05-2008
Krónika policyjno 21-04-2008
Pokradli auta 18-04-2008
Cytróny na Czantoryji 06-04-2008
Krónika policyjno 30-03-2008
Trzeja przestawić godziny 28-03-2008
Beskidzki biyrki przismakiym na zachodzie 21-03-2008
Krod lónty… 12-03-2008
Wioł wiater 03-03-2008
Dowejcie pozór na złodzieji 13-02-2008
Dwa auta zmarasiły człowieka 09-02-2008
Ożrały chłop posturkoł autym dziołuche.
Sdrożejóm bilety 02-02-2008
Krepliki s Istebnej nejlepsze! 31-01-2008
Krónika policyjno 27-01-2008
Krónika policyjno 22-01-2008
Bydzie wiyncyj autobusów 18-01-2008
Urodziuł sie mi synek 15-01-2008
Beskidy czakajóm na letnikorzi i na śniyg 12-01-2008
Krónika Policyjno 09-01-2008
Orkiestra zagro we Wiśle 08-01-2007
Co dali s Juwynióm? 05-01-2008
Je robota za granicóm 04-01-2008
Krónika policyjno 03-01-2008
Prziwitali my Nowy Rok 02-01-2008

Archiwum 2007
Kaj u nas balandrujóm w Sylwestra 31-12-2007
Zómek sprzedany 30-12-2007
Trzeja wymiynić dowód 29-12-2007
Krónika Policyjno 28-12-2007
We Wiśle śpiywajóm kolyndy 27-12-2007
Poliła sie kamiynica w Cieszynie 25-12-2007
W Cieszynie powstowo Cyntrum Edukacji Socjalnej 23-12-2007

Biblija
Ksiynga rodzaju
Rozdzioł piyrszy
Rozdzioł drugi
Rozdzioł trzeci
Rozdzioł sztworty
Rozdzioł piónty

Bibliografia
Ciekawe stróny
Cosi o mnie
Cosi wierszym
Karol Klocek
Kiesi a dzisio
Kolem połednia
Je mi luto!
Przoci

Wanda Mider
Roztomiły wnuczek
Katapulta
Na wiesioło
Pyndziałkowy śmiergust
Wiosna
Goiczorki
Dziyń Kobiet
Cieszyński torg
Fujawica
Gospody za hańdownych czasów
Komórka
Słownik
Wielkanocni świynta

Folklor
Instrumenty
Owiynziok

Historia SC
KLUB ZC

Człónkowie
Kontakt
Kultura materialna
Architektura
Budownictwo
Kuchnia Cieszyńska
Sprzęty kuchenne
Sprzęty rolnicze
Sprzęty
Transport
Ubiór kobiecy
Ubiór męski
Mapa stróny
Ogłoszynia
Okiem badacza
Komunikacja
Opowiadania
Bajtle
Kuminiorze
O mojim starziku
Ustróń

Zbiór 10
Jako hań downij sklepikorze chwolili rostomajte ździorba
Na torgu w Jabłonkowie
Na odpustach

Zbiór 1
Jako lufciorz rajtowoł na świni
Jak krótko mioł janowski fojt godzinki
Pies ni mo duszy, ale dusza mo psa
Ani nie zagrzmi
Sakramyncki hóncfóty

Zbiór 2
Kozy
Jak Paulka za nocznice wziyni
Podarzóno nocznica
Przemierzły kłobuk
Jako Marysia wyćwiczyła chłopa
Ujcu – na dyć jedzcie
Jak sie ujec Filipek powozili
Kulfryc
Gdo szporuje, tyn mo!

Zbiór 3
Nasza chałupa w Baszce
Downe żywobyci
Hań downij na dziedzinie
Herkules mnie mianowali...
O ciotce Banotce
Jako sie kiejsi szporowało
Spóminki mojij potki
Jako starzik umioł lyczyć

Zbiór 4
Jako sie młóciło cepami
Breweryje przi powabie
Zabijaczka na czorno
Zabijaczka
Downe szkubaczki
Szkubaczka u sómsiadów
Jako pastyrz pytoł na szkubaczke
Milijóński wyprask s pszczołami

Zbiór 5
O krawcowaniu
O furmaniyniu
Dróciorze

Zbiór 6
O jedzyniu
Dałabych ci chleba s masłym, alech go zjadła
Jak sie chlyb pikowało

Zbiór 7
O ciotkach i ujcach
W każdym kóntku po dziecióntku

Zbiór 8
Moji downe wilije
Jako my hań downij ochodzili Gody
Jako my sie rychtowali na Wilije
O jednej Wiliji i starym zwyku
Wilija pod lasym
Waldusiowo Wilija
Moc krawalu skyrs Mikołaji
Jako kiejsi bywoł post przed Wielkanocóm
S goiczkiym
Dożynki

Zbiór 9

Pochowani Barbory
Jak sie kiesi na dziedzinie balandrowało
O strzylaniu s bicza
O muzykantach

Pieśniczki
Śpiewnik
Ć
Ćmawe noce (Istebna)
Ćorno chmurećka (Istebna)

Ś
Świecie, świecie
Świyci mi miesiónczek
Świyć mi miesiónczku
Świynty Szczepón
Ślónski grani i śpiywani

Ż
Żegnoł gorol
Żodnymu sie nie dziwujym
Żyniuł bych sie żyniuł

A
A jo gróm (bodlok)
A nie ta ptaszyna
Ach jo zasmucóno
Ach moja Mamulko
A w tym naszym zómku (Istebna)
A jak jo do wojska
A móm ci jo w masztali

B
Ballada o babuciu
Była jedna Dorota
Beskidzie, Beskidzie
Była miłojść

C
Chłopek ci jo
Chodziła dziyweczka 1
Cicho nocka
Ciecze woda
Ciynżko tymu kamiyniu
Coch jo sie tam nachodziuł
Cóż my se pocznymy
Czyjś ty nie wiedziała
Ciymno Nocka
Chodziła po polu
Czyrwióne róże dwojaki
Co za czasy nastowajóm
Chodziła dziyweczka 2
Chodziła dziyweczka 3
Czorno chmureczka
Ciymno nocka (Istebna)

D
Dla Zespołu „Grónie”
Dobrze syneczkowi
Doliny, doliny
Doł Pón Bóg wieczór
Dwie zogrody
Darmo dziywcze
Dziołucho moja
Dwanoście listeczków
Dobróm gaździne móm
Dobry wieczór ma Andulko

E
Ej w siyni, w siyni
Eszcze sie roz podziwóm
Eszczech nie widzioł
Erwin i Zosia
Ej do kóńca
Ej góra Ochodzita (Istebna)
Ej, baby, baby

F
Fajny Tata
G
Gazdoszkowe pole (przi poczynstnym)
Gdo chce pieknóm żónke mieć
Gdy jo sobie kole wody
Gdybych jo był
Goiczek
Gore lipka
Gwieździczki, gwieździczki
Górnicy, górnicy
Gwoździczki, gwoździczki
Gorzołka
Gojiczek
Gorzolinko, ciotko moja

H
Hej koło Cieszyna
Hej swoboda, swoboda
Haniś moja Haniś
Hanka czorne oczka
Hej tam pod lasym leszczyna

I
Istebniański dziyweczki
J
Jak jo siano grabiła
Jechoł siedloczek
Jedyn diabeł
Jeżech jo dziyweczka
Jeżech żóna
Jest drożyna jest
Je w zogrodzie
Jak jo nie był dóma
Jedzie rycerz
Jak pójdym s gospody
Jegry grajóm
Jo na wojne nie pójdym
Jo jóm pytoł tak mile
Jak jo była pannom
Janiczek trowe siecze
Jak jo idym s karczmy
Jak my prziszli do gospody
Jadóm, jadóm sukiynnicy (Istebna)

Jak jo szeł ze szynku do dóm
K
Kaczyce
Karolinka
Kiedy jo se szoł
Kiedy jo szeł kole lasa
Kołomajka
Kóńczyccy pachołcy
Kóńczycki godziny
Kwiaty znad Olzy
Kumory sie żynili
Kiedy górnik
Kole naszych
Kaj jedziesz Janiczku
Kolynda dlo owczorza
Kóńczycki pachołki
Kiedy jo szoł brzezineczkóm
Kiedy jo był mały chłapiec
Kaj ty idziesz galanko
Kuźnićka (Istebna)

L
Leciała kaczynka
Lecioł pies
Listeczku dymbowy
Leciała gynsiczka

M
Ma miło dziyweczko
Mamuliczka
Mamulinko, tatulinku
Mamulko moja
Miałach jo galana
Miałach jo galanów
Miałach jo wiónek
Mulorze, mulorze
Musisz ty dziyweczko
Młynorz

Miołech dziouche
N
Na dolinie Rosselo
Na fojtowej roli
Na kóńczyckich łónkach
Na skraju w zielónym lesie
Nasza kómornica
Nasze bryński
Nasza kociczka
Niejedyn myśliwy
Na wysokij górze
Nie chodź kole wody
Na kopieczku kwitnie bez
Na dolinie wołki pasła
Na kóńczyckich stawach
Nie bróńcie, nie bróńcie
Na tym naszym polu
Nie chledejże

Nasz taticzek
O
Od tego dwora
Owczorze, owczorze
Ożyniułech sie
Od Morawy dyszcz
Od buczka do buczka
Ojcowski dom
Odpadła mi szabliczka

P
Pieśń Żniwiarzy
Piloreczka
Piotróweczka
Pisali chłapcy do Rzymu
Plón niesymy, plón
Płyniesz Olzo
Po cóżeś tu prziszoł
Pomykej sie pomykej
Posłuchejcie kamratowie
Pójdymy bracia
Przed mym okiyneczkiym
Przez Istebnym cesta
Przes ziymioki
Płacz Kaziczku
Po tej strónie
Pódźcie dziecka do dómu
Powiadajóm Ludzie
Pod okiynkym strómeczek
Pod zielónym dymbym
Pieśń o Kóńczycach
Pozdrowiynia
Padze drobny deszczyk
Powiydz mi ty Powiydz

Posłuchejcie Wy hawiyrze
Pietwołdski dziołuszki
R
Rechtór
Roki moji roki
Rutka
Ratuj że mie Boże

S
S tamtej stróny wody
Siadej na wóz
Sikoreczka
Siwy gołómbeczku
Słóneczko moi zachodź
Społbych, społbych
Stoji u wody
Stoji, stoji
Stoji, stoji jedliczka
Syneczku, syneczku
Szoł Janiczek
Szpacyrpolka
Sztyry kónie we dworze
Szumi jawor, szumi
Smykowka
Siadła pszczółka
Stoji w polu grusza
Skało moja skało
Sóm my stela
S góry jedź
Słońce niech wschodzi
Straciła się pastyreczka

T
Tak mi je
Tam na górze
Tańcuj, tańcuj
Tatuś szkopiec pobijali
Teschno mi je teschno
To kóńczycki pole
Ty kóńczycki pacholynta (2 wersja)
Ty kóńczycki pacholynta
Tyn kóńczycki mostek
Tyn nasz pachołek
To kóńczycki pole (2)
Tata chlywek gotowali
Tesknota
Teraz ty Haniczko
Ty gorolu bryński
Trómbióm, trómbióm

U
U Dunaja
U mojigo okiyneczka
U mojigo sómsiada
U naszego pana
U naszego Pana
U powału wisi sadło
U sómsiada kalynica spadła
U studziynki siedziała
Uż sie mi ławeczka
Uż sie nie lynkej
Uż adwynta
Uwiónzoł kónisia
U Cieszyna studnia
U Cieszyna piekno rola

W
W czornym lesie I
W czornym lesie II
W pyndziałek robić nie bydym
W tej naszej zogródce
W zielónym gaju
Wczora była niedzieliczka
Wczora niedziela była
Wiwat, wiwat zaśpiywejmy
Wyndrowali Turcy
Wysoko je góra
Wyszła chmureczka
Wyjeżdżej furmanku
Wiym jo w Cieszynie
Pódźcie dziecka do dómu
W szczyrym polu gruszka stoji
W czornym lesie na pasiece
Witóm cie syneczku
W niedzieliczkym do kościoła
W polu lipka stoji
W jarzómbkowym lasku
W szczyrym polu lipka stoji
W tych naszych Kóńczycach
Wyleciała jaskulinka

Z
Za Cieszynym na kopieczku
Za Cieszynym słóńce wschodzi
Za gorami je Goiczek
Zachodź że słóneczko
Zalycoł sie młodziyniec
Zaszło uż słóneczko
Zaśpiywali se roz
Zaświyć mi miesiónczku
Zielónech zasioła
Zachodzi słóneczko
Zahuczały gory
Zachodzi słóneczko
Zagrejcie gajdzićki (Istebna)
Za gorami, za lasami
Za lasym jodłowym
Zaszumiała zielóno dómbrowa
Ze trzi tydnie przede źniwy
Za stodołóm pod dachym

Podania i legendy
Bożatka
Co to je utopiec
Haźlach
Juroszki
Nocznice
O Świyntym Mikołaju
O Diobłach
O Ondraszku
O strzygach
O utopcu
O zachciywnym utopcu
Podciepy
Połednice
Utopcowo wdziynczność
Wdziynczność

Zbiór 1
Jak sie utopiec pomściuł na masorzu
Zajónc na wierzbie
Jako sie ujec spotkoł s utopcym
Jako żech sie wylynkoł utopca przi młynce
Utopców uż ni ma
Utopiec górecki
Utopiec przi ognisku
O utopcach z Nydku (Zaolzie)
Utopcowo cera
Utopce na wozie
O utopcu
Utopcowe myto
Jak utopiec groł w karty
Jak wasermón wachowoł stawu (Zaolzie)
O utopcu (wasermónie) s rzyki Olzy
Utopcowe wiesieli

Zbiór 2
O morach
Jak dziołucha była moróm
Nocznice
O nocznicach
O bandurkach
O Djoble
Co djoboł ni mo rod
Jako Murzin umiyroł
Fajermón
O fajermónach

Zbiór 3
Jak Hołómek ze śmiercióm rzóndziuł
Jako Tacik wiyźli śmierć na wozie
Śmierć po biołu
W wigilijnóm noc
Jako sie nieboszczyk pomściuł na kopidole
Pokuta Hołoty
Czarownice
O straszydle
Straszydło spod kościoła

Zbiór 4
Jako jedyn owczorz na stare roki zgrzeszył
Legynda o założyniu Cieszyna
O zapadłej gospodzie
Jako bili ludzi w Grójcu
O Strzygowskim s Grójca
O Wierzniowicach i Świyntym Jónie
Krziż na Spolónej
O Hołotowcu
O klasztorze
Czymu sie nazywo „Dwór u Dragóna”

Zbiór5
Czorno Ksiynżno bróni hudobnych
Śmierć i pogrzyb Czornej Ksiynżnej
O cysorzu
Jako cysorz krzcił hawiyrzowi dziecko
O Pusteckim
O zbójniku ślónskim Óndraszku
Zbiór 6
Świynty na noclegu
Panna Maryja a djobeł
Śmierć i sieroty
Czymu sie biere lyń s robotnym?
Jako sie Czubaniok dostoł do nieba
Złotogłowiec

Potrawy Cieszyńskie
Żebroczka
Żyntyca
Babraczka
Bachor
Bób
Brutfaniok
Bryndza
Buchetki
Ciastka ze szpyrek
Ciastka
Czorno polywka
Dynia na winie
Dynia
Fazole
Gołka
Herbata 2
Herbata
Herbatniki ze szpyrek
Jabłka źniwówki
Jagnięcina
Karp z Gołysza
Kiszka
Kita wędzona
Koszyki
Krepliki
Kubusz
Kwaki
Marmelada
Miód lipowy
Miód s rapsu
Murzin
Miodula
Moczki
Necówka
O kołoczu
Pajszle
Placki
Pieczki
Pieczoki
Poleśniki
Redykołka
Rosół s nuglami
Ser klagany
Ser wołoski
Strudel
Szodon z wina
Tatarczówka
Wajecznica
Warzónka
Wodziónka
Wyrzoski
Zależok
Zasmażano kapusta
Zozworki

Przemyślynia

19-01-2008
Przepisy
Chlyb a buchty
Brutfaniok – krupiczniok
Brytfaniok
Chlyb s knoblochym
Zawijok drożdżowy s kapustóm
Piykarsko biyda
Buchta
Makówki cieszyński
Zawijok s jabkami
Kołocz wiesielny ślónski (s. 1840 roku – Wisła)
Kołocz wiesielny cieszyński
Kołocz wiesielny ze syrym
Owoce i warzywa
Kapusta smażóno s zaprażkóm
Kapusta kiszóno s grochym
Sałot s modrej kapusty
Fazole s kwakami na gynsto
Groch ze śliwkami
Kwaki ze śmietónkóm
Fazole z Kiszónóm kapustóm
Sałatka s fazoli
Fazole becoki na sypko
Bób zielóny łupany
Moczka s cebuli
Szpinok s pokrziw
Sałatka s celera
Grziby w cieście piwnym
Potrawy mięsne
Dyrszczki owiynzi – pajszle
Wymie krowski duszóne
Wymie krowski pieczóne
Kotlety s baróna po beskidzku
Królik pieczóny ze śmietónkóm
Pasztetówka s królika
Czarnina s Cieszyńskigo
Gynś pieczóno
Gynś dynstowano ze śliwkami
Pół gynsi na kwaśnicy
Hyrtóń s gynsi faszyrowany
Pstróng smażóny
Śledź marynowany – harynki
Rolmopsy ze śledzi
Rolmops smażóny

Potrawy pszenne 
Prażónki
Żarnówka
Krupica s boczkiym
Podpłómyki
Poliźniki
Gałuszki na mlyku
Kluski na mlyku – szwołki
Amolety s jabkami
Potrawy ziemniaczane
Pieczoki
Poleśniki
Poleśniki I
Poleśniki II
Kubuś I
Kubuś II
Żebroczka
Stryki
Stryki ze śmietónkóm
Stryki s blachy ze szpyrkami
Placki s podgardlim a wóntrobóm
Sałot ze ziymnioków I
Sałot ze ziymnioków II
Gulasz ze ziymnioków
Gałuszki fusate I
Gałuszki fusate II
Gałuszki strzapate
 
Zupy
Chudo Jewa ze ziymniokami
Chudo Jewa s chlebym
Kwaśnica – kapuśnica
Kapuśnica s Jaworzinki
Cygónula
Zupa s knoblocha – czoskula I
Zupa s knoblocha – czoskula II
Domikat
Polywka s kapołki
Polywka s maślónki I
Polywka s maślónki II
Polywka ze skiszczónego mlyka – przikłócanka.
Fazolónka s pieczkami
Polywka s czoczki
Grzibula s gałuszkami
Ziymnioczónka I – Bulczónka
Ziymnioczónka II
Polywka ze szczawiu
Bryja
Polywka – wyndzónka
Polywka s baróna ze ziymniokami
Polywka s babucia

Przysłowia
Saga rodzinna
Rodzina Bijok
Rodzina Groman

Słownik gwary
Sport
Nastympne podium Adama Małysza 22-03-2009
Irek Jeleń
Sranda
Za Olzóm
Skip Dukli wylecioł do luftu 26-06-2008
Za Olzóm rychtujóm wielki pokuty 01-06-2008
Kóniec stocio za darmo 05-02-2008
Czesi płacóm za dochtora 06-01-2008

Zwyczaje, obrzędy
Boże Narodzenie
Miyszani Owiec
Szkubaczki
Wielkanoc
Wiesieli
Zabijaczka

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www