gwara / Aktualności / Archiwum 2008 cz2 

Krónika policyjno 02-09-2008
W Cieszynie w sobote s lokalu gastronomicznego, kiery je kole basynu miejskigo słodzieje pokradli lody, a piwo, kiere stoły kole tysiónca złotych. S kiosku przi ulicy Limanowskigo gdosi ukrod cygaretle a słodkojści, kiere stoły trzi tysiónce złotych. W Ustróniu w sobote kole sztwortej rano policajci zastawili dwóch chłapców, kierym było osimnost, a patnost roków. Policajci se myślóm, że to óni sie włómali do aryndy, s kierej wynióśli piwo, chlyb, a żymły. Ci chłapcy mogóm ijść do charestu aji na dziesiynć roków. W Brynnej w niedziele na ulicy Jatny, policajci zastawili synka, kierymu było siedymnost roków, kiery jechał małym fiatym. Chłapiec fukoł do alkómatu, a wykozało mu, że mo 1,66 prómila alkoholu w lufcie. W inkszej czynści Brynnej policajci zastawili chłopa, kierymu było dwa a dwacet roków, kiery jechoł na motorce, a ni mioł papiórów. Tyn chłop może ijść za to do charestu aji na trzi roki.


We Wiśle, na ulicy Czorne policajci zastawili ożrałóm babe, kierej było sztyrycet sztyry roki, kiero jechała autym subaru. Miała 2,4 prómila alkoholu w lufcie. Ta baba, jak uwidziała, że za nióm jadóm policajci, to zaczła uciekać, a wewaliła do auta, kiere stoło na parkingu. Baba stanie przed sóndym, a bydzie sóndzóno za to, że jechała ożrało autym, a aji za to, że uciykła, jak wewaliła do inkszego auta. W pyndziałek we Skoczowie w banku, jedna baba, kiero tam robiła  wszymła se, że jedyn grejcar piyncio złotowy je fałszywy. Gdosi go podrobiuł, a zapłaciuł nim za bilet w autobusie DAS II. W Kiczycach w niedziele kole 19:20 policajci ze Skoczowa rasym ze stażóm miejskóm zastawili furmóna, kiery jechoł wozym s kóniami. Chłopu było sztyrycet siedym roków. W wydychanym lufcie mioł trzi promile alkoholu.


 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www