gwara / Aktualności / Archiwum 2007 

Kaj u nas balandrujóm w Sylwestra 31-12-2007
Nowy Rok idzie witać to wszyndzi – w gospodzie, pensjonatach, w chałupie ze znajomymi. Ale esi kiery chce witać Nowy Rok pod gołym niebym – problymu nie bydzie. W poru miastach i dziedzinach bydóm balandrować do rana na polu.

W Ustróniu uż dziesiyńć roków Nowy Rok witajóm na rynku. Witajóm go i Ustróniocy i turyści. Rynek w Ustróniu je rozkopany, tóż impreza bydzie na ceście kole rynku - na ulicy Brody. We Wiśle Gorole i turyści też bydóm witać Nowy Rok na polu. Zagrajóm jakisi kapele – BIG BAND Jarosława Grzibowskigo i AVOCADO. Balandrować bydóm też w Brynnej. Bydzie wiesioło i wielki gruch a pojejść też bydzie co, bo Gorolki cosi uwarzóm. Wiesioło też bydzie w Istebnej i w Pawłowicach. Tóż bowcie sie do biołego rana, yny dowejcie pozór na petardy, cobyjście pazurów i oczy nie pozbyli…

Zómek sprzedany 30-12-2007 
Uż pore rokóm becyrk sprzedowoł zómek w Kóńczycach Wielkich. Zómek wybudowali trzista roków tymu, mieszkała w nim growka Tónka a potym tam srobili dóm dziecka. Potym jak przenióśli tyn dóm dziecka, to zaroz becyrk go chcioł sprzedać, ale kupców nie było.

Dziepro terazy niedowno go kupiuł jakisi Warszawiok za milijón szejset tysiyncy złotych. Snoci, że chce tam srobić hotel. Dobrze, że go kierysi kupiuł, ale uwidzymy, co tam bydzie robiuł. A za ty pinióndze by mieli srobić ceste, co idzie przez Kóńczyce ku Babilónu, bo uż tam nie idzie przejechać kołym, a nie to Boże autym...

Trzeja wymiynić dowód 29-12-2007 
Od piyrszego kwietnia bydymy mieć nowe dowody osobiste. Ostatnigo marca stare zielóne dowody tracóm ważność. Ludziom sie naroz spómniało, że trzeja ijść do urzyndu i słożyć wniosek. Porobiły sie kolejki i wszyjscy sóm nerwowi. Ludzie czakajóm na ostatnióm chwile i potym to tak je… kolejki sóm wszyndzi we Skoczowie, w Cieszynie i wszyndzi indzi, w miastach i na dziedzinach. Tóż jak mocie stary dowód eszcze nie wymiynióny to wartko idźcie do urzyndu go wymiynić na nowy. Urzyndnicy bydóm beamtrowac dzisio i jutro. Śpiychejcie sie ludzie…

Krónika Policyjno 28-12-2007
W Cieszynie auto Daewoo Tico posturkało chłopa z Dziyngielowa. Chłopa przewióźli do szpitola. Stało sie to dzisio na Wyższej Bramie w Cieszynie. Policajci uznali, że chłop musioł naroz wlyźć na ceste pod koła. Cygaretle za 3,5 złotych ukradli wczora złodzieje s trafiki w Cieszynie na Móniuszki. We Skoczowie też okradli trafike na Morcinka. S trafiki sie straciły Cygaretle za 1,2 tysiónca złotych.
W Kóniokowie i Istebnej s dwóch budów złodzieje ukradli wercajg
Pieróna co sie to porobiło…

We Wiśle śpiywajóm kolyndy 27-12-2007 
Wisła zapraszo na Kóncerty Kolyndowe. Każdy dziyń o pióntej po połedniu przez sztyry nejbliższe dni w kościele ewangelicko-augsburskim ludzie i śpiywocy bydóm śpiywać rostomajte kolyndy. Dzisio we czwortek bydóm śpiywać „Wańcy” i kwintet dynty „POL END BRASS”. W pióntek wystómpi grupa śpiewaczo “Grónie” i orkiestra dynto Henryka Itnera a potym “Uścieńkowianie”. W sobote bydóm śpiywać „Czernianie” i zespół Avocado. We finałowym kóncercie zaśpiywajóm „Mali Tkocze”, „Stejizbianki” i „Tkocze”.

Poliła sie kamiynica w Cieszynie 25-12-2007
Dwacatego sztwortego grudnia po pióntej po połedniu w Cieszynie na ulicy Biylskiyj, ludzie uwidzieli ogiyń na kamiynicy. Uwidzioł go jedyn Cieszyniok i zaroz zazwóniuł po fojermónów. Snoci, że sie zapoliły sadze w kuminie. S poczóntku s kumina szeł ogiyń, a potym dym i s kumina zaczły lecieć iskry, kiere spadowały na dach. Dach sie móg chycić, tóż ludzie sie boli. Całe szczynści, że fajermóni tyn ogiyń sgasili i wszyjstko sie skończyło dobrze. Kiesi jak fojermóni byli w Cieszynie, to było lepszy, bo ludzie sie czuli kapke bezpiecznij. Terazy jak strażnica je w Marklowicach to fojermóni niż przijadóm ku ogniu to muszóm przejechać przez koleje i eszcze cesta do Cieszyna od Marklowic je szpatno – same dziurska. Lepszy by było, coby fojermóni mieli strażnice spadki w Cieszynie.

W Cieszynie powstowo Cyntrum Edukacji Socjalnej 23-12-2007
Kóńczóm sie roboty przi starych halach na ulicy Wałowej w Cieszynie. Minęło pore miesiyncy i podarziło sie wyremóntować stare zapuszczóne izby. Powstanie tukej przedsiymbiorstwo socjalne. Bydzie to miejsce, w kierym ludzie bez roboty i ci co ni majóm kaj mieszkać, ale nie yny óni bydóm tu mógli robić i sie uczyć. W tym ośrodku bydzie miało robote od dwiesta do trzista ludzi, ale możne, że aji wiyncyj. Bydzie tu stolarnia i warsztaty. Kosztowało to wszyjstko kole sztyrech miliónów złotych. Trzi a pół miliona dała Unia a reszte miasto. Piyrsze maszyny ruszóm we styczniu. 

 
Copyright ©2007 by Tomasz Sochacki
Kreator Stron www